cbs

134 nieuwsberichten gevonden
Statistisch Bulletin nr. 06
2 dagen
Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.
Familiebedrijven in gemeenten nabij Gelderland
3 dagen
Cijfers over familiebedrijven in de gemeenten Deventer, Mook en Middelaar, Renswoude, Rhenen, Veenendaal.
Factsheet Familiebedrijven in Gelderland
3 dagen
Factsheet over familiebedrijven in de provincie Gelderland
Boetevorderingen met datum besluit
3 dagen
Boetevorderingen met datum besluit in de periode 01-01-2013 t/m 12-10-2014
Witte vlek op pensioengebied in de uitzendsector, 2016
3 dagen
Verdieping van de werkende uitzendkrachten die bij pensioenuitvoerders als actieve deelnemer naar voren kwamen.
Aansluiting opleiding en werk mbo-gediplomeerden 2018
1 week
Aansluiting opleiding en werk mbo naar instelling en regio SVO 2018.
Monitor Statushouders Groningen, 2014-2017
1 week
Monitor over statushouders in gemeente Groningen.
Dynamiek banen van werknemers
1 week
Set tabellen over de dynamiek van banen van werknemers in 2010-2017.
3,3 miljoen nieuwe werknemersbanen in 2017
1 week
Vanaf 2014 nam zowel het aantal nieuwe als het aantal beëindigde banen van werknemers toe, na enkele jaren van krimp. Er kwamen meer banen bij dan er verdwenen.
Armoedemonitor gemeente Leiderdorp, 2017
1 week
Gebruik van minimaregelingen in de gemeente Leiderdorp uitgesplitst naar achtergrondkenmerken, 2017.
Leeswijzer AZW tabellen mobiliteit en werkgelegenheid
1 week
AZW StatLine bevat een aantal tabellen over mobiliteit en over werkgelegenheid. De onderlinge relatie tussen deze tabellen wordt in dit document uitgelegd.
Arbeidsdeelname van technici, 2013-2018
1 week
Technische opleidingen, beroepen sectoren landsdeel, geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, grootteklasse, 2013-2018.
Indicatoren ten behoeve van de BZK Verdeelmodellen 2019
1 week
Aantal indicatoren verdeelmodellen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2019.
Europees Sociaal Fonds in Nederland, 2014-2018
2 weken
Dashboard rondom de uitvoering van het Europees Sociaal Fonds (ESF) in Nederland, 2014-2018.
Caribisch Nederland: 57 procent werkenden Antilliaans
2 weken
In 2018 was 57 procent van de werkenden van 15 tot 75 jaar op Caribisch Nederland geboren op een van de eilanden van de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba.
Arbeidsproductiviteit regio Zwolle, 2012-2016
2 weken
Indicatoren rondom arbeidsproductiviteit in de Regio Zwolle.
Meer ‘grote’, minder ‘kleine’ anderhalfverdieners
2 weken
In 2018 waren er bijna 3,3 miljoen paren waarvan één of beide partners werkten. Anderhalfverdieners, waarbij de ene partner voltijds (35 uur of meer) en de andere deeltijds werkt, is het verdienerstype dat bij deze stellen het meest voorkomt.
Pilot gemeentelijke benchmark statushouders, 2015-2018
2 weken
Pilot gemeentelijke benchmark op basis van gegevens van statushouders die in 2014-2018 een verblijfsvergunning kregen.
Loonverschillen tussen mannen en vrouwen in 2016
2 weken
Het CBS deed voor 2016 onderzoek naar de loonverschillen tussen mannen en vrouwen.
Uurloon grensgebieden hoogst in België
2 weken
In de gebieden langs de Nederlandse grens worden de hoogste uurlonen betaald in België. Vrijwel overal zijn de uurlonen in de Nederlandse grensregio’s lager dan aan de andere kant van de grens.
Minder bijstandsontvangers, vooral onder jongeren
2 weken
Eind maart 2019 telde Nederland 430 duizend personen tot de AOW-leeftijd met een bijstandsuitkering. In een jaar tijd is het aantal bijstandsontvangers met 25 duizend gedaald. Tussen eind maart 2018 en eind maart 2019 was de afname het sterkst bij jongeren tot 27 jaar en het kleinst bij 45-plussers.
Trends in Nederland 2019
2 weken
Trends in Nederland 2019 geeft antwoord op deze en nog veel meer vragen. Deze editie besteedt extra aandacht aan het gebruik van internet, de psychosociale arbeidsbelasting van werknemers en de ontwikkeling van onze economie.
Stapelingsmonitor gemeenten Foodvalley, 2016
3 weken
Gebruik van regelingen en voorzieningen door inwoners van de gemeenten van de Foodvalley, 2016.
AZW-smal: Mobiliteit; uitstroom, 2010KW01-2018KW04
3 weken
Deze tabel bevat cijfers over de uitstroom van werknemers op de arbeidsmarkt zorg en welzijn smal.
Werkloosheid verder gedaald naar 300 duizend
1 maand
In april 2019 waren er 8,9 miljoen werkenden. Het aantal werklozen daalde in de afgelopen 3 maanden met gemiddeld 10 duizend per maand tot 300 duizend.
Bbp groeit met 0,5 procent in eerste kwartaal 2019
1 maand
Het bruto binnenlands product (bbp) is in het eerste kwartaal van 2019 met 0,5 procent gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder.
Economisch beeld onveranderd
1 maand
Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in mei hetzelfde als een maand eerder.
Krapte arbeidsmarkt neemt verder toe
1 maand
De spanning op de arbeidsmarkt is opgelopen naar een nieuw hoogtepunt. In het eerste kwartaal van 2019 waren er gemiddeld 88 vacatures per 100 werklozen.
Armoedemonitor gemeente Schagen, 2018
1 maand
Gebruik van minimaregelingen in de gemeente Scahgen uitgesplitst naar achtergrondkenmerken, 2018.
Armoedemonitor gemeente De Ronde Venen, 2017
1 maand
Gebruik van minimaregelingen in de gemeente De Ronde Venen uitgesplitst naar achtergrondkenmerken, 2017.

Pagina's

Abonneren op cbs