ornet

398 nieuwsberichten gevonden
Moet de or conflicten helpen oplossen?
5 maanden
Soms krijgt de ondernemingsraad het verzoek om behulpzaam te zijn om onenigheid, of zelfs conflicten, te helpen oplossen. Wat is dan verstandig? Door Hans van den Hurk De ambtelijk secretaris mailde aan de vooravond van de training: ‘Nog een laatste verzoekje. Is het ook mogelijk om het … Het bericht Moet de or conflicten helpen oplossen? verscheen eerst op ORnet.
Het nieuwe ontslagrecht volgens de Wab
5 maanden
Met de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) wijzigt het ontslagrecht per 1 januari 2020. Ontslag wordt sneller mogelijk door een nieuwe ontslaggrond, de regeling voor tijdelijke contracten verandert en er komen nieuwe regels voor oproepkrachten en de ontslagvergoeding. Door Norbert Laane De … Het bericht Het nieuwe ontslagrecht volgens de Wab verscheen eerst op ORnet.
Veel bedrijven worstelen nog met privacywet AVG
6 maanden
Een jaar na de invoering van de Europese privacywetgeving AVG voldoen vooral veel midden- en kleinbedrijven nog altijd niet aan de regels. Het belang van bescherming van data staat ook niet meer hoog op de beleidsagenda’s, terwijl de Autoriteit Persoonsgegevens dit jaar juist steviger gaat inzetten … Het bericht Veel bedrijven worstelen nog met privacywet AVG verscheen eerst op ORnet.
Vertrouwen versus wantrouwen
6 maanden
Vertrouwen is binnen werkrelaties een belangrijke voorwaarde voor optimale samenwerking. Het begint met het kijken in de spiegel. Het vertrouwen in jezelf. Ben ik integer en heb ik de juiste intenties. Het gaat dan vooral om geloofwaardigheid. Maar ook, ben ik capabel en wil ik mezelf verbeteren. … Het bericht Vertrouwen versus wantrouwen verscheen eerst op ORnet.
Verzuimverpleegkundige en privacy
6 maanden
De directie wil een verzuimverpleegkundige aanstellen om het ziekteverzuim terug te dringen. Het gaat om frequent verzuim (vaker dan 2x per jaar ziek). Mag deze verzuimverpleegkundige advies uitbrengen aan de werkgever over het ziektebeeld? Zodra werknemers ziek worden, wisselen diverse partijen … Het bericht Verzuimverpleegkundige en privacy verscheen eerst op ORnet.
Adviestraject: ook aanvullende informatie telt mee
6 maanden
Een medisch centrum kondigt aan de afdeling communicatie te willen reorganiseren. De ondernemingsraad brengt een negatief conceptadvies uit, omdat hij het plan onder andere niet concreet genoeg vindt en het niet voldoet aan toezeggingen. De bestuurder zegt open te staan voor een gesprek, waarbij … Het bericht Adviestraject: ook aanvullende informatie telt mee verscheen eerst op ORnet.
Podcasts over jongeren en medezeggenschap
6 maanden
Met een serie podcasts besteedt CNV Jongeren aandacht aan medezeggenschap in de zorg. Centrale vraag in de podcasts: waarom zijn jongeren in de zorg nauwelijks vertegenwoordigd in ondernemingsraden en wat kunnen we eraan doen? De vierdelige podcastserie ‘MZ Horen Zien Zeggen’ laat jonge … Het bericht Podcasts over jongeren en medezeggenschap verscheen eerst op ORnet.
Vernieuwing? Let op de kernwaarde van medezeggenschap
6 maanden
De zoektocht naar vernieuwing levert de medezeggenschap vele positieve impulsen op. Maar het komt ook voor dat medewerkers wel meer kunnen meepraten, maar niet meer wezenlijke invloed hebben. Pas dus op dat je het kind niet met het badwater weggooit. Door Mathilde Dekker Alle begrip voor de … Het bericht Vernieuwing? Let op de kernwaarde van medezeggenschap verscheen eerst op ORnet.
De ironie
6 maanden
“De directie van vakbond FNV heeft haar reorganisatieplan ingetrokken en gaat opnieuw in gesprek met FNV Personeel, de vakbond binnen de bond. De eigen personeelsbond kwam vorige week in het verweer tegen plannen om zo’n 20 procent van de banen binnen de bond te schrappen. FNV Personeel stelde in … Het bericht De ironie verscheen eerst op ORnet.
Eerste Kamer steunt Wet arbeidsmarkt in balans
6 maanden
De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) heeft de steun van een meerderheid van de Eerste Kamer. Dat bleek maandagavond na een lang debat over de wet. Ondanks kamerbreed geuite kritiek kan de wet vrijwel ongeschonden doorgang vinden. Wel moet minister Koolmees met aanvullend beleid komen om … Het bericht Eerste Kamer steunt Wet arbeidsmarkt in balans verscheen eerst op ORnet.
Met organisatieopstellingen inzicht krijgen in besluitvorming
6 maanden
Als ambtelijk secretaris fungeer je als spin in het web van de medezeggenschap binnen jouw organisatie. Hoe zou het zijn als je een instrument had dat je helpt bij besluitvorming, teambuilding, krachtenveldanalyse en het bepalen van je eigen plek? De organisatieopstelling is zo’n instrument. Door … Het bericht Met organisatieopstellingen inzicht krijgen in besluitvorming verscheen eerst op ORnet.
Aantal flexbanen daalt voor het eerst in 10 jaar
6 maanden
Voor het eerst in tien jaar tijd is het aantal flexbanen afgenomen. Onlangs werd ook duidelijk dat het aantal vaste banen flink is toegenomen. De cijfers voeden de twijfels over de noodzaak van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab), die het vaste contract wil stimuleren door flexwerk duurder te … Het bericht Aantal flexbanen daalt voor het eerst in 10 jaar verscheen eerst op ORnet.
Hoeveel vermogen heeft de ondernemingsraad?
6 maanden
Soms zijn wetten heel erg duidelijk, lees je in één oogopslag wat je wel of niet moet of mag doen en snap je ook meteen wat dat inhoudt. Ik heb even geen voorbeeld bij de hand, maar ongetwijfeld zijn er van dit soort wetten. Soms zijn wetten wat ingewikkelder beschreven, maar snap je eigenlijk … Het bericht Hoeveel vermogen heeft de ondernemingsraad? verscheen eerst op ORnet.
Is advies or nodig bij naamswijziging?
6 maanden
Is advies van de ondernemingsraad nodig als bedrijven binnen een groep van naam veranderen? Verder verandert er niets. In artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden (adviesrecht) staan de onderwerpen opgesomd die de bestuurder aan de or dient voor te leggen voor advies. Het gaat onder andere … Het bericht Is advies or nodig bij naamswijziging? verscheen eerst op ORnet.
All-in loon: toelaatbaar, mits duidelijk afgesproken
6 maanden
Mag een werkgever een loon inclusief vakantietoeslag en vakantiedagen overeenkomen met zijn werknemers? Volgens de rechtbank mocht dat hier wel. Normaliter betaalt een werkgever zijn werknemers eens per jaar vakantietoeslag, en betaalt hij het loon tijdens vakanties gewoon door. In de branche van … Het bericht All-in loon: toelaatbaar, mits duidelijk afgesproken verscheen eerst op ORnet.
Verbazing: prijzen stijgen harder dan de lonen
6 maanden
Terwijl de vraag naar arbeid maar blijft groeien en bedrijfswinsten de afgelopen jaren zijn toegenomen, blijft de loonontwikkeling achter. Inmiddels stijgen de prijzen harder dan de lonen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Centraal Planbureau (CPB) verbazen zich over de … Het bericht Verbazing: prijzen stijgen harder dan de lonen verscheen eerst op ORnet.
Wab moet doorgaan ‘en dat legt een grote druk’
6 maanden
Minister Koolmees heeft haast met de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab). Ondanks stevige kritiek van fracties in de Eerste Kamer en verzoeken om uitstel legt Koolmees veel nadruk op ‘de urgentie’ om met de Wab snel knelpunten op de arbeidsmarkt aan te pakken. Hij erkent dat dat een grote druk zal … Het bericht Wab moet doorgaan ‘en dat legt een grote druk’ verscheen eerst op ORnet.
Mijn mond viel open
6 maanden
In alle sectoren roepen de vakbonden, met de FNV zoals zo vaak voorop, alle werkenden op om het werk neer te leggen tijdens de pensioenactiedag woensdag 29 mei. Een landelijke stakingsdag in de sfeer van het legendarische “Willen jullie naar de Dam, dan gaan we naar de Dam!” zoals op 4 maart 1980 … Het bericht Mijn mond viel open verscheen eerst op ORnet.
Medezeggenschap bij ING: iedereen krijgt een stem
6 maanden
ING Nederland wil medezeggenschap een nieuwe invulling geven. Dit jaar komt er een medewerkersraad. Daarmee krijgt iedereen in de organisatie een stem. Bovendien wordt de agile werkwijze ook in de medezeggenschapsorganen doorgevoerd met als doel: meer betrokkenheid en efficiënter werken. Door … Het bericht Medezeggenschap bij ING: iedereen krijgt een stem verscheen eerst op ORnet.
‘We blijven in IJmuiden gewoon staal maken’
6 maanden
De ondernemingsraad van Tata Steel Nederland en vakbond FNV verwachten geen negatieve gevolgen nu de fusie tussen ThyssenKrupp en Tata Steel niet doorgaat. ThyssenKrupp, die al nooit blij was met het fusievoornemen, blies vorige week de fusie af toen duidelijk werd dat de Europese Commissie er niet … Het bericht ‘We blijven in IJmuiden gewoon staal maken’ verscheen eerst op ORnet.
Leefschaamte
6 maanden
U moet zich schamen! Heel erg schamen! Omdat u leeft! Ja, echt waar, iedereen moet zich schamen van de sinds enige tijd zeer actieve Groene Politie. Ik moet me schamen. We moeten ons allemaal heel erg schamen. Iedereen, elke dag. Want heel veel dingen mogen anno 2019 of binnenkort niet meer en … Het bericht Leefschaamte verscheen eerst op ORnet.
Medezeggenschap optimaliseren in wendbare organisaties
6 maanden
In wendbare organisaties moeten medewerkers snel beslissingen kunnen nemen. Maar de structuur van medezeggenschap past niet altijd meer bij moderne organisaties. Daarom moeten we werken vanuit de bedoeling: medezeggenschap organiseren dichtbij de betrokken medewerkers. Door Ilja van den … Het bericht Medezeggenschap optimaliseren in wendbare organisaties verscheen eerst op ORnet.
Fatsoen
6 maanden
‘Gele hesjes weigeren Ruttes hand’, kopte de Volkskrant. Rita van Trots op Nederland fulmineerde ooit over het feit dat haar uitgestoken hand door een moslim werd geweigerd. Volgens haar behoort (behoorde?) het aanreiken van een hand en het aannemen ervan tot de Nederlandse cultuur. Dat er … Het bericht Fatsoen verscheen eerst op ORnet.
Zelf arbeidsvoorwaarden overeenkomen
6 maanden
Onze werkgever heeft een instemmingsverzoek aan de ondernemingsraad gevraagd vanwege nieuwe arbeidsvoorwaarden voor de bergingsploeg. De huidige cao is enkele jaren geleden eenzijdig opgezegd door de werkgever. Heeft de or de mogelijkheid hierop in te gaan? Als tussen werkgever en de … Het bericht Zelf arbeidsvoorwaarden overeenkomen verscheen eerst op ORnet.
Goed betaalde bestuurder presteert beter
6 maanden
Industriële bedrijven met een hogere kwaliteit van het topmanagement presteren beter dan gemiddeld. Er is een duidelijke samenhang tussen de overall-kwaliteit van het management en de arbeidsproductiviteit. Er is ook een verband met beloning: topmanagers die meer betaald krijgen, presteren … Het bericht Goed betaalde bestuurder presteert beter verscheen eerst op ORnet.
Werkgevers investeren minder in scholing ouderen
6 maanden
Werkgevers investeren minder in scholing van oudere werknemers. De bereidheid tot investeren in menselijk kapitaal neemt af vanaf de leeftijd van 45 jaar. Een probleem is ook dat áls ouderen trainingen krijgen aangeboden, deze vaak niet passen bij hun situatie. Dat staat in een onderzoeksrapport … Het bericht Werkgevers investeren minder in scholing ouderen verscheen eerst op ORnet.
WET NORMALISERING RECHTSPOSITIE AMBTENAREN (WNRA) – DE ROL VAN DE ONDERNEMINGSRAAD
6 maanden
Dit boek verschaft op vlotte en praktische wijze inzicht in de belangrijkste veranderingen en de gevolgen voor de praktijk. Onder andere bevat dit boek informatie over het nieuwe ambtenarenbegrip, het overgangsrecht, de implementatie, het arbeidsrecht en de veranderingen van de positie van de … Het bericht WET NORMALISERING RECHTSPOSITIE AMBTENAREN (WNRA) – DE ROL VAN DE ONDERNEMINGSRAAD verscheen eerst op ORnet.
Vakbond zet zich buitenspel door eigen beleid
6 maanden
'Door de hoge looneis sluiten vakbonden en werkgevers aanzienlijk minder cao’s af'. Deze kop was recent te lezen in een artikel in Trouw. De reden voor de daling: de vakbonden blijven stug vasthouden aan hun looneis van maar liefst 5%. Een onrealistisch hoge looneis, waar nog geen enkele … Het bericht Vakbond zet zich buitenspel door eigen beleid verscheen eerst op ORnet.
Meer misstanden en ongevallen op de werkvloer
6 maanden
Het aantal wanpraktijken en misstanden op de Nederlandse arbeidsmarkt neemt toe. De meest voorkomende misstanden zijn onderbetaling en het in dienst houden van illegale werknemers uit het buitenland. Werknemers raken ook steeds vaker betrokken bij ernstige ongevallen op het werk. Het aantal … Het bericht Meer misstanden en ongevallen op de werkvloer verscheen eerst op ORnet.
Arbowet-checklist voor de ondernemingsraad
6 maanden
Sinds de wijziging van de Arbowet op 1 juli 2017 is de rol van de ondernemingsraad versterkt. De bedrijfsarts werkt nauw samen met de or en adviseert de werkgever over preventieve maatregelen. Medewerkers hebben recht op een spreekuur en een second opinion. Welke aandachtspunten brengt de Arbowet … Het bericht Arbowet-checklist voor de ondernemingsraad verscheen eerst op ORnet.

Pagina's

Abonneren op ornet