pw de gids

342 nieuwsberichten gevonden
Vijf alternatieven voor de traditionele HR-gesprekscyclus
5 uur
Steeds meer organisaties schaffen de traditionele gesprekscyclus, met een jaarlijks functionerings- en beoordelingsgesprek, af. Maar wat komt hiervoor in de plaats? Arbeids- en organisatiepyscholoog Mirjam Baars bespreekt vijf inspirerende alternatieven.
Onbetrouwbaar leiderschap
7 uur
Als er één ding is, waardoor personeel hard wegrent, dan is dat wel slecht leiderschap. Als er één reden is, waarom medewerkers gedemotiveerd raken, dan is dat wel de afwezigheid van betrouwbaar leiderschap.
Wees het verzuim voor
7 uur
Even uit de school klappen. In ‘mijn’ wereld, die van de uitgeverijen, is het ziekteverzuim laag. Het zijn vooral zwangeren (gek eigenlijk dat zij formeel ‘ziek’ zijn) en langdurig zieken die verzuimen. Kortdurende afwezigheid door ziekte komt relatief weinig voor.
De PW.-Monitor: hoe denkt u over de WAB?
9 uur
Doe mee aan de nulmeting van PW. en Flexmarkt over de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). De resultaten worden eind deze maand gepubliceerd.
Minimumloongrens naar 21 jaar
12 uur
Vanaf 1 juli 2019 hebben werknemers vanaf 21 jaar recht op het minimumloon. Het minimumjeugdloon geldt dan voortaan voor werknemers tussen 15 en 21 jaar.
Aanpak laaggeletterdheid is taak voor werkgever
1 dag
Werknemers die laaggeletterd of laaggecijferd zijn, ervaren meer stress op het werk, zijn vaker ziek, minder productief en hebben waarschijnlijk een grotere kans op arbeidsongevallen. Werkgevers hebben er daarom een groot belang bij om een oplossing voor dit probleem te vinden.
Talentontwikkeling: Mars Nederland kijkt altijd naar de volgende stap
1 dag
Voortdurende talentontwikkeling houdt medewerkers bij Mars Nederland in beweging, vertelt HR-directeur Auke van Zandbergen. “Al tijdens het selectiegesprek praten we over je volgende rol.”
Zo pas je workforce management succesvol toe
1 dag
Hoe hou je werknemers langer fit én relevant? Met die vraag worstelt bijna elke werkgever. Want een gezonde, gelukkige en goed presterende workforce willen we allemaal. Nu, maar ook over tien jaar. Zes tips voor effectief workforce management.
Hoe je medewerkers sterk op het werk helpt te worden
5 dagen
Werk is tegelijkertijd een bron van voldoening en van stress. Medewerkers kunnen te maken krijgen met pesten op het werk, werkdruk of juist saai en zinloos werk. Of het nu een project is dat misgaat of een organisatieverandering: een individuele medewerker moet hier op de een of andere manier mee omgaan.
Wet overgang van onderneming in faillissement
6 dagen
De Wet overgang van onderneming in faillissement (WOOF) zorgt ervoor dat alle werknemers van een failliete onderneming na een doorstart in principe onder dezelfde arbeidsvoorwaarden in dienst komen bij de nieuwe eigenaar. Degenen voor wie echt geen plek is, mogen niet aan een concurrentiebeding worden gehouden.
Schade woon-werkverkeer: heeft de werkgever zorgplicht?
6 dagen
Er is regelmatig onduidelijkheid over vergoeding van schade veroorzaakt door deelname aan het verkeer tijdens het werk. Een werknemer die slachtoffer is geworden van een arbeidsongeval, kan proberen zijn schade te verhalen bij de werkgever. Dat gebeurt doorgaans op grond van artikel 7:658 BW, het zogenoemde zorgplicht-artikel.
Hoe je met inbound recruitment inspeelt op 5 trends uit de consumentenmarkt
6 dagen
Als consumenten zijn we verwend geraakt door organisaties als Uber en Coolblue. Zij gaan voor een excellente klantervaring. Enkele middelen die zij hiervoor inzetten zijn: persoonlijke content, met een paar kliks bestellen, same-day-delivery en een snelle klantenservice. Dit zet de standaard voor hoe wij als mens en dus ook als sollicitant behandeld willen worden. Een uitdaging voor recruiters.
HR moet minder weten
6 dagen
HR denkt dat het hebben van veel kennis helpt om een goede businesspartner te zijn. Objectieve kennis wordt echter steeds minder waard. De vraag is dus of HR nog steeds de meeste toegevoegde waarde kan leveren door veel te weten.
Doormodderen
1 week
Onlangs is de Eerste Kamer akkoord gegaan met de WAB, de Wet arbeidsmarkt in balans. Daarmee is de wet een feit. Maar het is zeer de vraag of de WAB de pretentieuze titel kan waarmaken. Zal hiermee de arbeidsmarkt echt in balans worden gebracht?
WW-premie naar type contract: wat houdt dit in? 
1 week
Met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) wil het kabinet Rutte III het aanbieden van vaste contracten aantrekkelijker maken voor werkgevers. Er komt onder andere een WW-premie naar soort contract. De oude ‘sectorpremie’ verdwijnt hierbij.   
Inschakeling van uitzendkrachten: arbeidsomstandigheden
1 week
Bij het inschakelen van uitzendkrachten is in het kader van de arbeidsomstandigheden de inlener medeverantwoordelijk voor de uitzendkracht. Zo heeft de inlener bijvoorbeeld de plicht om de uitzendkracht voor te lichten over het te gebruiken gereedschap.
Pensioenakkoord: AOW-leeftijd stijgt minder snel
1 week
Het kabinet is bereid om de AOW-leeftijd minder snel te laten stijgen en trekt daar de komende jaren structureel vier miljard euro voor uit. Met dit eindbod lijken alle lichten op groen te staan voor het pensioenakkoord waarover negen jaar is onderhandeld.
De opkomst van empathisch leiderschap
1 week
Het is geen geheim meer dat bedrijven over de hele wereld zich op een keerpunt bevinden. Ze komen tot de ontdekking dat ze zich moeten blijven aanpassen aan de markt en behoeften van hun klanten en medewerkers. De transformaties die hiervoor nodig zijn, vereisen echter visie, leiderschap en mensen die de benodigde technologische veranderingen kunnen realiseren.
Best practice: bouwen aan de gezondste werkomgeving
1 week
Pharos wil een baken van gezondheid zijn voor alle werknemers in het Hoofddorpse bedrijfsverzamelgebouw. Tientallen partijen innoveren er lustig op los om de ambitie van Pharos waar te maken: de gezondste werkcommunity van Europa worden.
Fiscale scholingsaftrek vervangen door persoonlijk ontwikkelbudget
1 week
Om leven lang leren te stimuleren willen ministers Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de fiscale scholingsaftrek voor werknemers afschaffen. Daarvoor in de plaats komt dan een persoonlijk ontwikkelbudget waarmee jaarlijks 100.000 tot 200.000 mensen een diploma of certificaat kunnen behalen.
De WAB en oproepovereenkomsten: wat zijn de gevolgen?
1 week
Met de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans verandert er van alles op het gebied van arbeidsrecht. Ook de regels rondom oproepovereenkomsten veranderen.
Ontslag wegens verstoorde arbeidsverhouding: wie is de schuldige? [rechtspraak]
1 week
In het arbeidsrecht is de inzet hoog. Het gaat om het werk en dus het inkomen van mensen. Wie zijn baas of werknemer beschuldigt van ernstig verwijtbaar handelen, moet dan ook met sterke bewijzen komen om zijn claim te onderbouwen. In deze zaak draait het om de vraag of de werknemer ziek is van het werk, of dat hij juist de werksfeer verziekte.
Vakantiedagen: drie regels uitgelicht
1 week
Volgende maand is het weer zover: tijd voor de zomervakanties in Nederland. Het moment om te ontspannen en afstand te nemen van het werk. Om alvast in de stemming te komen en straks misverstanden te voorkomen: drie regels rondom vakantie uitgelicht.
‘We nemen geen functies aan, maar vakmensen’
1 week
ING transformeert van een klassieke naar een agile organisatie. “HR moet daar niet in afremmen, maar juist versnelling aanbrengen”, zegt Maarten van Beek, HR-directeur voor de Benelux.
Herschrijf de bejaarde arbeidsovereenkomst
1 week
Laten we de hoogbejaarde arbeidsovereenkomst eens onder de loep nemen en er meteen ook maar een conclusie aan verbinden: achterhaald, ongepast en ouderwets.
5 alternatieven voor het jaarlijkse beoordelingsgesprek
1 week
We leven in een nieuwe tijd, met nieuwe werkvormen. Deze vragen om een andere manier van aansturen van medewerkers. Het traditionele jaarlijkse beoordelings- en functioneringsgesprek past hier niet langer bij. Het beoordelingsgesprek is niet afgeschaft, maar organisaties kiezen wel vaker voor andere manieren van beoordelen.
‘Tijd wordt de belangrijkste arbeidsvoorwaarde in het ecosysteem van vakmensen’
1 week
ING transformeert van een klassieke naar een agile organisatie. “HR moet daar niet in afremmen, maar juist versnelling aanbrengen”, zegt Maarten van Beek, HR-directeur voor de Benelux. De pilot met het onbeperkt opnemen van vakantiedagen is een voorbeeld van die versnelling. Volgende week leest u bij PW het complete interview, maar nu alvast wat Van Beek vertelde over de proef met de ‘unlimited holidays’.
Inschakeling van uitzendkrachten: het fasensysteem
2 weken
De 26-wekenperiode inzake uitzendwerk betreft een periode waarin voor hetzelfde uitzendbureau is gewerkt. Elke gewerkte week telt mee. Het maakt niet uit hoeveel dagen of uren de uitzendkracht in een week heeft gewerkt. Ook al werkt hij maar een dag of een uur in een betreffende week, dan telt deze week mee als gewerkte week.
Werken terwijl de meter loopt
2 weken
Welk effect heeft urenverantwoording op de werkstress van medewerkers? Hoe ongezond zijn tijdschrijfsystemen en een cultuur waarin declarabiliteit centraal staat? Onderzoek toont hoe vervelend de koppeling tussen tijd en geld kan zijn.

Pagina's

Abonneren op pw de gids