Werkgevers willen minder onzekerheid door akkoord over werk en inkomen