AVV CAO Besloten Busvervoer 2019

| Download CAO Besloten Busvervoer » | 16 september 2019 AVV CAO Besloten Busvervoer 2019 Download: AVV CAO Besloten Busvervoer 2019 (22-07-19) Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Besloten Busvervoer. Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 25 juli 2019, nr. 35972.
flexnieuws
16-09-2019 13:42