or

783 nieuwsberichten gevonden
Uitzendcontract na tijdelijke contracten: schijnconstructie of niet?
2 weken
Een luchtvaartmaatschappij zet na afloop van de keten arbeidsovereenkomsten een uitzendconstructie op. Als die ook eindigt, stapt de werknemer naar de rechter. Hij meent dat hij inmiddels een vast contract heeft. Wat eraan voorafging Een werknemer komt op 1 juli 2014 op een jaarcontract in dienst bij een Israëlische luchtvaartmaatschappij met een kantoor in Nederland. Hij wordt Station Coördinator. Het contract wordt verlengd tot 18 juni 2016. Dan laat de werkgever weten dat een vast contract...
Leidinggevenden 2025: V/M 50/50
2 weken
Mijn beste baas ooit: een vrouw. Mijn slechtste baas ooit: een man. Dus… I rest my case. 30/70 OK, dat is wel tamelijk kort door de bocht, dus laten we er wat meer woorden aan besteden. Sinds kort moeten beursgenoteerde bedrijven hun RvC’s vullen met tenminste 30% vrouwen en daarmee … Het bericht Leidinggevenden 2025: V/M 50/50 verscheen eerst op ORnet.
‘Belangrijke’ investering: adviesrecht?
2 weken
Heeft de ondernemingsraad adviesrecht wanneer de onderneming een investering doet van meer dan 100.000 euro? Artikel 25 Wet op de ondernemingsraden verplicht de bestuurder om de ondernemingsraad om advies te vragen in het geval van een besluit tot het doen van een belangrijke investering ten … Het bericht ‘Belangrijke’ investering: adviesrecht? verscheen eerst op ORnet.
De nieuwe regels voor inhuur van payrollkrachten
2 weken
Sinds 1 januari 2020 gelden nieuwe regels voor payrollkrachten. Zij hebben volgens de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) nu minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden en dezelfde rechtspositie als de werknemers die in dienst zijn bij de inlenende werkgever. Een overzicht van de nieuwe regels en … Het bericht De nieuwe regels voor inhuur van payrollkrachten verscheen eerst op ORnet.
Welke meeting laat jij volgende week schieten, als je moet kiezen?
2 weken
De prestatielat komt steeds hoger te liggen. En de steeds complexere werkomgeving maakt de uitdagingen in ons werk nog belangrijker. Zoals: meer werk hebben dan je werkweek duurt. Organisatiefuturoloog Arjen Banach heeft het begin van de oplossing! 1. Je hebt meer werk dan de werkweek duurt Bij aanvang van een nieuwe werkweek is onze agenda zo goed als vol. Afspraken en vergaderingen staan netjes back-to-back ingepland en tussendoor moet er ook nog gewerkt worden. In opperste concentratie en...
Veiligheidsrisico’s door taal? Gebruik nieuwe arbo-handreiking
2 weken
Taalproblemen op het werk worden in toenemende mate erkend als belangrijk veiligheidsrisico. Met een nieuwe arbo-handreiking van de SER kan taal als oorzaak van veiligheidsrisico’s beter worden ingeschat. De handreiking kan opgenomen worden in de arbocatalogus en de RI&E. In Nederland hebben … Het bericht Veiligheidsrisico’s door taal? Gebruik nieuwe arbo-handreiking verscheen eerst op ORnet.
Beroepstermijn verstreken: wat nu?
2 weken
Een termijn waarbinnen een ondernemingsraad tegen het bestreden besluit in beroep had kunnen gaan bij de Ondernemingskamer is verstreken. De or kan dan wel de kantonrechter nog verzoeken om naleving van de wet. De kantonrechter oordeelt in dit geval dat het besluit van de ondernemer niet … Het bericht Beroepstermijn verstreken: wat nu? verscheen eerst op ORnet.
‘Grote risico’s als or kiest voor bedrijfstakpensioenfonds’
2 weken
Ondernemingsraden kiezen liever voor de lage premie van een bedrijfstakpensioenfonds (bpf) dan voor de hogere premie van een pensioenverzekeraar. Maar bedrijven lopen daardoor grote risico’s, omdat de lage premiedekkingsgraad uiteindelijk grote negatieve gevolgen kan hebben voor de … Het bericht ‘Grote risico’s als or kiest voor bedrijfstakpensioenfonds’ verscheen eerst op ORnet.
Leeghoofdigheid
2 weken
Gemiddeld worden er 40 mensen per dag gedood door schietincidenten in de VS. Discussies over zelfs maar het beperken van de vrijheid van het in bezit hebben van vuurwapens, worden afgedaan met verwijzingen naar een grondwet uit 1791 en de andere drogredenen: wapens doden niet, maar degene die de … Het bericht Leeghoofdigheid verscheen eerst op ORnet.
Download: 5 praktijkvragen over duurzame inzetbaarheid
2 weken
Wat voor HR de prioriteit heeft, hoeft geen prioriteit te zijn voor de organisatie. Hoe krijgt HR de lijn bijvoorbeeld zover om te investeren in duurzame inzetbaarheid? Organisatiepsycholoog Aukje Nauta beantwoordt de meest gestelde vragen in deze whitepaper. Vragen die onder andere aan bod komen: Hoe krijgt HR de organisatie zover om te investeren in duurzame inzetbaarheid? Hoe kan HR ervoor zorgen dat leidinggevenden de vijf factoren gaan stimuleren? Hoe ontstaan er goede dialogen als het...
Hoe de or veiligheids- en gezondheidsgedrag kan beïnvloeden
3 weken
Pogingen om veiligheids- en gezondheidsgedrag te beïnvloeden mislukken vaak. Om de kans op succes te verbeteren is het van belang te weten waarom beïnvloeding kan falen. Wat werkt niet en wat werkt juist wél? Tips om veiligheids- en gezondheidsgedrag van medewerkers daadwerkelijk te kunnen … Het bericht Hoe de or veiligheids- en gezondheidsgedrag kan beïnvloeden verscheen eerst op ORnet.
Demotie is soms dé oplossing om werkdruk te verlagen
3 weken
Demotie heeft een negatief imago. Toch kan een demotie voor alle partijen erg goed uitpakken. Het is in elk geval de moeite van het overwegen waard als een medewerker niet (meer) zo goed functioneert. Verbetertraject Als een werknemer zijn werk niet meer goed (genoeg) doet, dan ontstaat daarover al snel ‘gedoe’. Een werkgever schiet al snel in de verbetertraject-stand. Want ‘dat moet’. Maar bij de inzet van een verbetertraject gaan bij medewerkers alle alarmbellen af. De regel dat een...
8 praktijkvragen over wijzigingen in 2020
3 weken
Met de nieuwe ontslagregels, de berekening van de transitievergoeding, de ketenregeling en het einde aan de slapende dienstverbanden verandert er van alles in 2020. In deze whitepaper staan 8 veel gestelde vragen van HR mét antwoorden. Vragen die onder andere aan bod komen: Is voor de transitievergoeding het brutoloon leidend of het fiscale loon? Krijg je de transitievergoeding ook terugbetaald als in de VSO de term ontslagvergoeding is genoemd? Zijn dubbele dienstverbanden mogelijk? Download...
3 stappen voor werkgevers bij onwerkbaar weer
3 weken
Buitengewone natuurlijke omstandigheden (vorst, sneeuw en overvloedige regenval) én voldaan aan de geldende voorwaarden? Dan mag een werkgever worden vrijgesteld van de loondoorbetalingsplicht. Hier 3 nieuwe regels die per 2020 gelden. Wachtdagen Van 1 november t/m 31 maart gelden 2 wachtdagen bij vorst, ijzel en sneeuwval. In het geval van overvloedige regenval zijn dat 19 wachtdagen per kalenderjaar. Tijdens de wachtdagen betaalt een werkgever het loon door aan werknemers. Na de wachtdagen...
Maximale transitievergoeding vanaf januari €83.000
3 weken
Vanaf 1 januari 2020 bedraagt de maximale transitievergoeding €83.000. Dat was vorig jaar nog €81.000. Zo wordt de hoogte van de transitievergoeding jaarlijks per 1 januari opnieuw berekend op basis van de ontwikkeling van de contractlonen. Over de transitievergoeding De transitievergoeding is enerzijds bedoeld als compensatie voor het ontslag en anderzijds om de transitie naar een andere baan voor de werknemer te vergemakkelijken. De transitievergoeding kost vaak minder dan de...
Nog maar één lid in de or
3 weken
Vanwege langdurige ziekte en recent vertrek van leden uit de ondernemingsraad is er nog maar één lid werkzaam in de or, die vijf zetels heeft. Hoe hiermee om te gaan? Indien de or nog maar één lid heeft, kunnen in samenspraak met de or geen rechtsgeldige besluiten meer worden genomen op grond van … Het bericht Nog maar één lid in de or verscheen eerst op ORnet.
EOR had geen recht op informatie en consultatie
3 weken
Had een Amerikaans moederbedrijf de Europese ondernemingsraad (EOR) moeten informeren over aankomende veranderingen? De moedervennootschap van het beursgenoteerd bedrijf X is gevestigd in de Verenigde Staten. Tussen X en de Europese ondernemingsraad bestaat een EOR-overeenkomst conform de WEOR, … Het bericht EOR had geen recht op informatie en consultatie verscheen eerst op ORnet.
Nieuwe subsidieregeling voor ontwikkelen personeel
3 weken
Werkgevers in het mkb kunnen met ingang van maart 2020 subsidie krijgen om hun personeel te helpen leren en ontwikkelen. Met de financiële steun kan bijvoorbeeld een bedrijfsschool worden opgericht en kunnen loopbaanadviezen of cursussen voor werknemers worden verkregen. Deze … Het bericht Nieuwe subsidieregeling voor ontwikkelen personeel verscheen eerst op ORnet.
Hoe wakkert HR kennisdeling aan?
3 weken
Een moderne, aantrekkelijke bedrijfscultuur bestaat uit onder meer uit kennisdeling. En volgens HR-directeur Marianne Spaans draagt kennisdeling als onderdeel van de cultuur veel meer bij dan het inhoudelijke niveau van een team. Hoe wakkert HR kennisdeling aan? Lees de blog! Wanneer mensen de middelen hebben om informatie te delen, zijn ze beter in staat om onderbouwde ideeën te formuleren en daar op voort te borduren, samen te werken en verandering teweeg te brengen. Voor historisch bewijs...
Overzicht nieuwe wet- en regelgeving in 2020
3 weken
Een overzicht van de nieuwe wetten en regels die in 2020 in werking treden. Van Ambtenaren en hun nieuwe rechtspositie tot de medezeggenschap van cliënten in Zorginstellingen. Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) Met de veelbesproken Wet arbeidsmarkt in balans verandert per 1 januari 2020 het … Het bericht Overzicht nieuwe wet- en regelgeving in 2020 verscheen eerst op ORnet.
In balans
1 maand
Mijn laatste column van het jaar, zo net voor Kerst. Een uitnodiging om eens terug te kijken naar wat het jaar heeft gebracht en wat we er van hebben gemaakt. Misschien wat saai, maar ja, ik ben natuurlijk ook nog trainer en ‘plan, do, check, act’ (in goed Nederlands) is altijd van belang om naar … Het bericht In balans verscheen eerst op ORnet.
Download: 5 praktijkvragen over payroll
1 maand
Payrollwerknemers moeten dezelfde arbeidsvoorwaarden krijgen als die ze rechtstreeks in dienst zouden krijgen bij de opdrachtgever. In deze whitepaper staan 5 veel gestelde vragen over payroll om per 2020 aan deze wetswijziging te voldoen. Vragen die onder andere aan bod komen zijn: Wat zijn de voorwaarden als een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd niet aanwezig is? Vallen gedetacheerden die invallen op ‘ziek en piek-momenten’ onder de payrollconstructie? Waar moet een...
KPN mag provider XS4ALL opheffen
1 maand
Het is KPN toegestaan om zijn merk XS4ALL op te heffen. Dat oordeelt de Ondernemingskamer. ‘Het staat XS4ALL en KPN vrij om het besluit tot integratie uit te voeren’, zo luidt de conclusie van de rechters. De ondernemingsraad van XS4ALL is teleurgesteld. De ondernemingsraad was naar de … Het bericht KPN mag provider XS4ALL opheffen verscheen eerst op ORnet.
Het ondragelijke gewicht van de verandering
1 maand
Voor mij en mijn collega’s wordt 2020 een spannend jaar. Vanaf 1 januari heten we OR Consultancy bv. Omdat we eerder dit jaar zijn verkocht aan de stichting SBI was een nieuwe naam nodig. Altijd spannend of zo’n naam aanslaat en de plaats kan innemen van wat toch een oud gerenommeerd merk is geweest … Het bericht Het ondragelijke gewicht van de verandering verscheen eerst op ORnet.
Download: Het gevaar van werkschaamte – en hoe te overwinnen
1 maand
Stress en burn-out zijn fataal voor duurzame inzetbaarheid. Hoe komt het toch dat we – ondanks alle kennis – stress maar niet onder controle krijgen, en duurzame inzetbaarheid niet echt voor elkaar krijgen? Tijd om dieper te graven en antwoord te geven op: welke belemmerende rol werkschaamte speelt en hoe organisaties en hun mensen die schaamte kunnen overwinnen. Je leest het in deze whitepaper! Download de whitepaper Het bericht Download: Het gevaar van werkschaamte – en hoe te overwinnen...
Mag werkgever werknemer onwillig overplaatsen naar ander team?
1 maand
Een werkgever wil een werkneemster overplaatsen naar een andere locatie, maar de werknemer wil dat niet. De werkgever zet door, in belang van het team. De werkneemster spant een kort geding aan. Wat oordeelt de rechter? Wat eraan voorafging Een psychologe werkt sinds 2008 bij een psychologisch dienstverlener in een team van 11, met 4 ‘oudgedienden’ en 1 ‘jongere garde’. Het team is ontstaan na samenvoeging van twee vestigingen. De samenwerking tussen de oudere en de...
Renske SP: held. Pieter CDA: held. Dennis VVD: held?
1 maand
Renske en Pieter Renske Leijten (SP) en Pieter Omtzigt (CDA) zijn helden. Ja, echt waar. Allebei lid van de Tweede Kamer, allebei met een sterk gevoel voor rechtvaardigheid. En dat is een belangrijke kwaliteit voor een politicus, vind ik. Misschien wel de belangrijkste. U kent het verhaal … Het bericht Renske SP: held. Pieter CDA: held. Dennis VVD: held? verscheen eerst op ORnet.
Download | Arbobeleid: handhaving, toezicht en sancties
1 maand
Van correcte basiscontracten tot juist handelen bij bedrijfsongevallen, leeft jouw organisaties alle regels na van de Arbowet? Zo niet, dan mag de Inspectie SZW nu nog meer maatregelen treffen en sancties opleggen.  In deze whitepaper vind je de volgende onderdelen: Hoe zal worden geïnspecteerd? Wat is de hoogte van de boetes? Download de whitepaper Het bericht Download | Arbobeleid: handhaving, toezicht en sancties verscheen eerst op XpertHR Actueel.
Inspiratie voor HR: Winterwonderland op kantoor
1 maand
Met de feestdagen in aantocht doen veel HR-teams hun best om het einde van het jaar leuk af te sluiten. Van kerstpakketten die de deur uitvliegen tot kerstborrel. Leverancier Viking doet er een schepje bovenop en creëert een winterwonderland op kantoor. Elk bedrijf viert deze feestelijke maand op een andere manier. Uit onderzoek van Viking blijkt dat 62% van de organisaties een kerstborrel organiseert en 40% een kerstpakket weggeeft. Verrassend genoeg kwam er ook uit 66% het liefst een...
Veel klachten over stagemisbruik in zorg en onderwijs
1 maand
Stagiairs in de zorg worden geregeld als volwaardige werknemers ingezet, krijgen vaak nauwelijks begeleiding en moeten soms medische handelingen uitvoeren waartoe ze niet bevoegd zijn. Dat blijkt uit een meldpunt van de FNV. Onlangs bleek ook dat cao-afspraken voor stagiairs in het onderwijs op … Het bericht Veel klachten over stagemisbruik in zorg en onderwijs verscheen eerst op ORnet.

Pagina's

Abonneren op or