or

617 nieuwsberichten gevonden
Dag van de duurzaamheid
1 week
Zag ik net dat het vandaag de ‘Dag van de Duurzaamheid’ is. Geen idee of dit globaal, regionaal of nationaal is, maar het is De Dag van de Duurzaamheid! DDD zogezegd. De nationale initiatiefnemer is Urgenda, een club die de urgentie van een duurzamere leefomgeving hoog op de agenda zet. Op … Het bericht Dag van de duurzaamheid verscheen eerst op ORnet.
Stelling: Is er een tekort aan bedrijfsartsen?
1 week
Er gaan binnen niet al te lange tijd veel bedrijfsartsen met pensioen, en er zijn niet veel jonge artsen om hen op te volgen, berichtten de media. Zorgen over het dreigende tekort aan bedrijfsartsen zijn ook al uitgesproken. Maar is het wel zo’n probleem? Titus Kramer, directeur van Capability, denkt van niet. We moeten alleen niet zo traditioneel naar bedrijfsartsen blijven kijken. ‘De bedrijfsarts hoeft tegenwoordig in steeds mindere mate aanwezig te zijn doordat de vorm van...
Telt freelancer mee?
1 week
Wanneer een organisatie meer dan 100 medewerkers heeft is het informatierecht uitgebreider en moet de organisatie ook informatie verstrekken over beloningsverhoudingen van de bestuurder en Raad van Toezicht. Tellen freelancers die werk verrichten voor de organisatie hierbij mee? De WOR spreekt … Het bericht Telt freelancer mee? verscheen eerst op ORnet.
Verplicht beleid tegen discriminatie vereist instemming or
1 week
Werkgevers en uitzendbureaus moeten beschikken over een schriftelijk vastgelegd beleid dat discriminatie voorkomt bij werving en selectie van personeel. De Inspectie SZW gaat controleren op de aanwezigheid, de daadwerkelijke uitvoering én op de door de ondernemingsraad gegeven instemming voor dat … Het bericht Verplicht beleid tegen discriminatie vereist instemming or verscheen eerst op ORnet.
XpertHR College | Duurzame Inzetbaarheid: een update
1 week
Duurzame inzetbaarheid staat nog steeds op veel HR-agenda’s. Een trend dat zich blijft voortzetten. Maar hoe zijn organisaties hier tot nu toe mee aan de slag gegaan en wat heeft het opgeleverd? Arbeids- en organisatiepsycholoog Aukje Nauta geeft nieuwe inzichten en tips. Aukje Nauta Duurzame inzetbaarheid stond de afgelopen jaren hoog op HR-agenda’s en is een trend dat zich blijft voortzetten. Maar hoe zijn organisaties tot nu toe aan de slag gegaan met deze trend en wat heeft het...
Robotisering vraagt proactieve inzet van or
1 week
Robotisering van werk vraagt van de ondernemingsraad een proactieve houding en aandacht voor de gevolgen voor medewerkers. De or kan daarbij terugvallen op de WOR en de Arbowet, maar over robotisering is ook inhoudelijke kennis nodig. Daarover schreef Niko Manshanden het boek ‘Ondernemingsraad en … Het bericht Robotisering vraagt proactieve inzet van or verscheen eerst op ORnet.
Weigering instemming or ‘onredelijk’
1 week
Een ondernemer besluit om niet de maximale winstdeling uit te keren. Als reden noemt het bedrijf dat de onderneming minder goede financiële resultaten heeft geboekt. De ondernemingsraad stelt dat er na dertig jaar winstdelingsregeling sprake is van een verworven recht en weigert instemming. De … Het bericht Weigering instemming or ‘onredelijk’ verscheen eerst op ORnet.
Politie vreest vuurwerkgooiers en complexe handhaving
1 week
De politie vreest dat agenten en hulpdiensten in de nieuwjaarsnacht onvoldoende worden beschermd als gevolg van het kabinetsbeleid. De agenten krijgen, na lang aandringen van de centrale ondernemingsraad van de politie, wel betere gehoorbescherming en een app om snel geweld te registreren. Maar de … Het bericht Politie vreest vuurwerkgooiers en complexe handhaving verscheen eerst op ORnet.
Ga aan de slag met tips over HR Analytics
2 weken
Uw HR-skills makkelijker inzetten? Dat kan met HR Analytics. Het is niet altijd even makkelijk om met data aan de slag te gaan. Daarom zetten wij de meest spraakmakende artikelen over HR Analytics op een rij. ‘Werken met HR analytics is niet ingewikkeld’ HR Analytics prijkt al jaren in de top 5 van lijstjes met HR trends. Vaak wordt ook genoemd dat HR de kansen op het gebied van data nog onvoldoende benut. Niet zo gek, want hoe begin je met het verzamelen van data. En als je die data dan...
Effectiever digitaal samenwerken in je or-team
2 weken
Digitale communicatie kan ondernemingsraden veel gemak brengen, maar toch is het vaak lastig om het zó te organiseren dat het allemaal vlekkeloos én effectief werkt. Wat helpt is een ‘digitale etiquette’: het vastleggen van ongeschreven gedragsregels. Door Bouke van Kleef Communicatie gaat … Het bericht Effectiever digitaal samenwerken in je or-team verscheen eerst op ORnet.
Groeiende heibel rond toekomst sociaal werkbedrijf Soweco
2 weken
De toekomst van de Twentse sociale werkvoorziening Soweco leidt tot onrust die inmiddels tot ver buiten de regio reikt. De zes Twentse gemeenten die samenwerken in Soweco willen het ruim 50 jaar oude werkbedrijf ontmantelen. Dat plan krijgt veel kritiek. De ondernemingsraad stapt naar de rechter, … Het bericht Groeiende heibel rond toekomst sociaal werkbedrijf Soweco verscheen eerst op ORnet.
Ryanair-personeel toch ontslagen mét billijke vergoeding
2 weken
Ryanair-medewerkers worden toch ontslagen ondanks andere beslissingen in een kort geding en bij UWV. Omdat de lowcostmaatschappij ernstig verwijtbaar heeft gehandeld krijgen de werknemers zowel een transitievergoeding als een billijke vergoeding. Wat eraan voorafging Een piloot en zes cabinemedewerkers van Ryanair zijn werkzaam op basis Eindhoven Airport. In 2018 leidt het vastlopen van de cao-onderhandelingen tot collectieve stakingen op 10 augustus en op 28 september. Begin september wordt...
Opofferen
2 weken
Vorige maand werden de eerste stappen van het Amerikaanse bevrijdingsleger op Nederlandse bodem herdacht. 75 jaar geleden werd het Limburgse Mesch als eerste dorpje bevrijd. Bij de vele toespraken werden de enorme aantallen gesneuvelde militairen - net als bij de herdenking waarbij ik aanwezig … Het bericht Opofferen verscheen eerst op ORnet.
Nieuwe versie uitvoeringsregels bij ontslag
2 weken
Het UWV heeft een nieuwe versie gepresenteerd van de uitvoeringsregels bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. De nieuwe versie van de uitvoeringsregels (oktober 2019) vervangt de versie van augustus 2018. Sinds de publicatie van ruim een jaar geleden zijn het Burgerlijk Wetboek en de … Het bericht Nieuwe versie uitvoeringsregels bij ontslag verscheen eerst op ORnet.
Hoe krijgen we meer beweging in de lonen?
2 weken
Dat de lonen steviger omhoog moeten dan in de afgelopen 20 jaar wordt breed gedragen. Dat zou goed kunnen ten aanzien van een andere FNV-eis: het minimumloon naar 14 euro. Hoogleraar Job Hoogendoorn vertelt hoe.  Minimumloon naar 14 euro? Het wettelijk minimumloon werd in 1969 ingevoerd en bestaat dit jaar dus 50 jaar. Sinds april van dit jaar voert FNV actie voor een minimumloon van 14 euro per uur.  Dat oogt nogal ambitieus omdat het minimumloon op dit moment 9,82 euro bedraagt. Het gaat dus...
Download: 5 praktijkvragen over de ketenregeling
2 weken
De nieuwe ketenregeling, die met intreding van de WAB per 1 januari 2020 geldt, brengt zowel veranderingen als veel vragen met zich mee. Hierbij 5 praktijkvragen van professionals over deze regeling. Advocate Steffie Schepers sprak tijdens het XpertHR College over de nieuwe ketenregeling na ingang van de WAB. (HR-)professionals stelden diverse vragen, die zij in deze whitepaper beantwoordt: Hoe wordt de grens van twaalf gewerkte uren per week berekend voor de uitzondering van de ketenregeling...
Onder de 1 miljoen
2 weken
‘De grootste vakbond van Nederland, FNV, is onder de symbolische grens van één miljoen leden gezakt. Vooral jonge mensen van onder de 35 jaar blijken maar lastig bij de vakbond te betrekken. Dat roept de vraag op: hoe relevant is de vakbond nog?' Dit las ik recent op nu.nl. De vraag over de … Het bericht Onder de 1 miljoen verscheen eerst op ORnet.
Uitbreiding adviesrecht bij faillissement
2 weken
Volgens het huidige recht is de regelgeving rond overgang van onderneming niet van toepassing in geval van een faillissement. Het wetsvoorstel Wet overgang van onderneming in faillissement (Wet Ovo) brengt hierin mogelijk verandering. In dit wetsvoorstel wordt beoogd dat in beginsel alle … Het bericht Uitbreiding adviesrecht bij faillissement verscheen eerst op ORnet.
Mobiel van de zaak
2 weken
Omdat de organisatie haar telefonievoorziening vernieuwt krijgen alle medewerkers een mobiel toestel, voor zakelijk en privé- gebruik. Er is een eigen bijdrage die varieert per gekozen toestel en er zal een bruikleenovereenkomst ter ondertekening worden voorgelegd. Gaat het hier om een personele … Het bericht Mobiel van de zaak verscheen eerst op ORnet.
Succesfactoren bij vernieuwing van medezeggenschap
2 weken
Waar aan vernieuwing van de medezeggenschap wordt gewerkt, groeit in het algemeen de betrokkenheid. Een duidelijke visie en steun van bestuurder en achterban vormen een belangrijke basis. Over de succes- en faalfactoren bij vernieuwing. En hoe de ondernemingsraad de regie kan nemen. Door Frank … Het bericht Succesfactoren bij vernieuwing van medezeggenschap verscheen eerst op ORnet.
Talent inzetten én talentmanagement vraagt moed van HR
2 weken
Veel mensen op LinkedIn nemen ons mee in een actueel probleem. Hebben we de moed om ons eigen talent te gebruiken? Hebben organisaties de moed om verschillende talenten binnen een organisatie aan te trekken, te herkennen en in te zetten? Lees meer over de organisatie van talentmanagement en hoe het gaat lukken. Ruimte voor talent? Ik scroll door de berichten op LinkedIn. Een bericht start met: ‘Hey, voormalige docenten, wat blijkt, ik tel toch wel mee!’ in een post van Sümer Șen. Hij heeft...
Advocaat-generaal: slapend dienstverband in strijd met goed werkgeverschap
2 weken
Een werkgever mag een werknemer niet in een ‘slapend dienstverband’ houden om zo geen transitievergoeding te hoeven betalen. Dat is in strijd met goed werkgeverschap, zo luidt het advies dat de advocaat-generaal onlangs heeft gegeven aan de Hoge Raad. Een Limburgse rechter stelde prejudiciële vragen aan de Hoge Raad om duidelijk te krijgen hoe de regels moeten worden uitgelegd. De advocaat-generaal heeft nu advies gegeven aan de Hoge Raad over het mogelijke antwoord. De Hoge Raad...
De nieuwe regels voor oproepkrachten in 2020
2 weken
Per 1 januari 2020 veranderen de regels voor oproepkrachten en payrollmedewerkers, als gevolg van de Wet arbeidsmarkt in balans. Zo worden werkgevers verplicht oproepkrachten elk jaar een aanbod te doen voor een arbeidscontract met een vast aantal uren. Dat heeft ook betrekking op … Het bericht De nieuwe regels voor oproepkrachten in 2020 verscheen eerst op ORnet.
Wijzigingen in uitvoeringsregels bedrijfseconomisch ontslag
3 weken
De uitvoeringsregels van UWV bij ontslag om bedrijfseconomische redenen zijn op een aantal onderdelen aangepast. Deze regels gelden vanaf 1 oktober 2019. In de uitvoeringsregels van het UWV staat hoe werkgevers moeten omgaan met bedrijfseconomisch ontslag. Sinds het verschijnen van de regels in 2018 zijn er enkele aanpassingen gedaan. Daarom geldt vanaf 1 oktober 2019 geldt de nieuwe versie. Wat brengt de nieuwe versie? Een vooruitblik op de wijzigingen. Bedrijfsonderdeel De Hoge Raad heeft in...
De overgang moet op agenda duurzame inzetbaarheid
3 weken
Van alle 1,8 miljoen werkende vrouwen in de overgang in Nederland heeft 80% last van overgangsklachten. Die kunnen zo ernstig zijn dat ze de inzetbaarheid op het werk beïnvloeden. Tijd voor een nieuw agendapunt voor de ondernemingsraad: de overgang, in het kader van duurzame inzetbaarheid. Door … Het bericht De overgang moet op agenda duurzame inzetbaarheid verscheen eerst op ORnet.
Werkgever aansprakelijk voor schade na val op ijsbaan?
3 weken
Een docent valt op het ijs tijdens het begeleiden van een activiteit voor studenten. Hij loopt hersenletsel op en stelt zijn werkgever aansprakelijk voor de schade die hij lijdt. De werkgever vindt dat hij heeft voldaan aan zijn zorgplicht. Nadat de kantonrechter de vorderingen van de werknemer heeft toegewezen, is het de beurt aan het hof om deze zaak in hoger beroep te beoordelen. Wat eraan voorafging Een mentor en docent bij een ROC gaat mee als begeleider van een schaatsactiviteit voor...
KPN overwoog verkoop XS4All, actiecomité start eigen provider
3 weken
KPN heeft in de afgelopen maanden overwogen XS4All te verkopen. Het actiecomité 'XS4All moet blijven' werd door KPN-CEO Maximo Ibarra in juni nog toegestaan twee investeerders aan te brengen, terwijl KPN al in januari had aangegeven XS4All te willen integreren. Nu KPN het integratieplan definitief … Het bericht KPN overwoog verkoop XS4All, actiecomité start eigen provider verscheen eerst op ORnet.
Or heeft aanzienlijke kans van slagen bij rechter
3 weken
De ondernemingsraad die in het geval van een geschil met de werkgever de gang naar de Ondernemingskamer maakt, heeft een gemiddelde slagingskans van bijna 43%. Dat blijkt uit onderzoek op basis van het boek ’40 jaar rechtspraak Ondernemingskamer over adviesrecht’. De onderzoekers zien dat als een … Het bericht Or heeft aanzienlijke kans van slagen bij rechter verscheen eerst op ORnet.
Quiz: wanneer is een onderwerp instemmingsplichtig?
3 weken
Bij welk onderwerp geldt het instemmingsrecht? Als de bestuurder instemming vraagt, is het gemakkelijk. Maar wat doet de ondernemingsraad als er een personele regeling wordt gewijzigd en de bestuurder vraagt geen instemming? Test je kennis met de quiz in dit artikel. Door Norbert Laane De quiz … Het bericht Quiz: wanneer is een onderwerp instemmingsplichtig? verscheen eerst op ORnet.
Employee experience: tips voor een wow-ervaring
3 weken
Een functioneringsgesprek in de vorm van een spel, een smaakvol ingerichte werkplek of een survivalpakket voor nieuwe medewerkers. Het zijn allemaal manieren om het werkplezier te vergroten. Veertig procent van de deelnemers aan het XpertHR College over Employee Experience van consultant Heleen Mes is er al actief mee bezig. Daar staat tegenover dat bijna de helft van de ondervraagden (merendeels HR-professionals) zich aan het oriënteren is of nog geen actie heeft ondernomen. ‘Employee...

Pagina's

Abonneren op or