or

675 nieuwsberichten gevonden
Interview: Universiteit wil vanuit organisatiebelang vrouwelijke sollicitanten
5 maanden
De TU Eindhoven neemt anderhalf jaar lang alleen vrouwen aan bij vacatures voor vast wetenschappelijk personeel. Woordvoerder Ivo Jongsma: ‘Het gaat hier om positieve discriminatie. Denk als HR of recruiter echt aan het organisatiebelang.’  De Technische Universiteit Eindhoven wil dat minimaal de helft van al haar universitair docenten vrouw is. Zo staat Europese het toe om gericht personeel te werven onder ondervertegenwoordigde groepen. TU Eindhoven: ‘En daarom kunnen wij er voor een...
Welke wetten wijzigingen per 1 juli 2019?
5 maanden
Per 1 juli of 1 januari treden doorgaans wetswijzigingen in werking. Per 1 juli 2019 zijn er slechts enkele wijzigingen relevant voor HR. Beide wijzigingen betreffen het minimumloon.  Met ingang van 1 juli 2019 wordt de leeftijdsgrens in de Wet Minimumloon en minimumvakantiebijslag verlaagd. Voor juli 2017 was de leeftijd waarop werknemers het volledige minimumloon gingen verdienen 23 jaar. Vanaf juli 2017 is die leeftijd verlaagd tot 22 en met ingang van 1 juli 2019 is de leeftijd nogmaals...
Snel akkoord over stijging AOW-leeftijd
5 maanden
De Tweede Kamer heeft donderdag in grote meerderheid ingestemd met de langzamere stijging van de AOW-leeftijd. De nieuwe regeling is een belangrijk onderdeel van het pensioenakkoord. De bedoeling is om de AOW-regels per 1 januari 2020 te laten ingaan. Het wetsvoorstel ‘temporisering verhoging van … Het bericht Snel akkoord over stijging AOW-leeftijd verscheen eerst op ORnet.
Uitbetalen overuren: urenregistratie werknemer leidend?
5 maanden
Een medewerker in een slagerij vordert uitbetaling van ruim 1000 overuren. Hij heeft keurig een  urenregistratie bijgehouden in zijn agenda. De werkgever heeft geen uren geregistreerd en zegt dat de werknemer minder overuren heeft gemaakt. Hoeveel overuren moet de werkgever van de rechter uitbetalen? Wat eraan voorafging Een medewerker werkt sinds 1979 in een slagerij. Op zijn arbeidsovereenkomst is de cao voor het slagersbedrijf van toepassing. Vanaf juni 2012 heeft hij vanwege...
Jubileumuitkering ongeldig geschrapt
5 maanden
Een werkgever wil zonder instemming van de centrale ondernemingsraad (cor) een bestaande jubileumuitkering eenzijdig afschaffen. Drie werknemers verzetten zich daartegen bij de rechter – met succes. Op grond van een geldende jubileumregeling hadden werknemers bij hun 25- of 40-jarig jubileum … Het bericht Jubileumuitkering ongeldig geschrapt verscheen eerst op ORnet.
Dure training schrappen? Doe eerst een data-analyse
5 maanden
Veel te duur, die vaardigheidstrainingen. Een leasemaatschappij wil ze schrappen als de verkoop terugloopt. Tot uit data-analyse blijkt dat de trainingen juist geld opleveren als ze anders worden ingezet. Rob van Dijk geeft dit voorbeeld tijdens het XpertHR College ‘Datagedreven werken in de praktijk’. Rob van Dijk In het webinar gaat de adviseur HR Analytics en -strategie van het bureau OrgVision een stap verder dan in zijn XpertHR College voor beginners. Geïllustreerd met praktijkvoorbeelden...
Lagere lasten bij loondoorbetaling ziekte
5 maanden
Veel werkgevers ervaren de doorbetaling van loon bij zieke werknemers en de re-integratieverplichtingen als een zware last. Het kabinet wil de verplichtingen makkelijker, duidelijker en goedkoper maken. Het wetsvoorstel ‘maatregelen loondoorbetaling bij ziekte en WIA’ is woensdag beschikbaar gesteld … Het bericht Lagere lasten bij loondoorbetaling ziekte verscheen eerst op ORnet.
Ontslag bestuurder, wat kan de or doen?
5 maanden
Wat kan de ondernemingsraad doen als er een ontslag dreigt van een van onze bestuurders? Heeft de or hier een adviesrecht? En moet de or dan eerst volledig op de hoogte gebracht worden voordat het ontslag plaats kan vinden? De ondernemingsraad heeft een adviesrecht bij de voorgenomen benoeming en … Het bericht Ontslag bestuurder, wat kan de or doen? verscheen eerst op ORnet.
Grotere kans op korting pensioen, ook met akkoord
5 maanden
Nu ook de Vakcentrale voor Professionals (VCP) heeft ingestemd met het principe-akkoord voor een nieuw pensioenstelsel kan de nadere uitwerking van de afspraken beginnen. Maar de kans dat pensioenfondsen moeten korten op de pensioenen is groter geworden, ook met een nieuw … Het bericht Grotere kans op korting pensioen, ook met akkoord verscheen eerst op ORnet.
4 vragen over Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
5 maanden
De ingang van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren vindt officieel plaats per 1 januari 2020. Om goed voorbereid te zijn, zoals de voorbereiding op de AVG, brengt senior advocaat arbeids- en ambtenarenrecht Marije Schneider u alvast alles bij. 1. Wat houdt de wet in? De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) zorgt ervoor dat de positie van de ambtenaar verandert. De arbeidsverhouding van een ambtenaar wordt kort gezegd straks hetzelfde als de arbeidsverhouding van een ‘...
FNV hekelt ‘moeizame en langzame loongroei’
5 maanden
Vakbond FNV kenschetst de loongroei dit jaar als ‘moeizaam en langzaam’. Voor de 105 cao’s die de bond dit jaar inmiddels heeft afgesloten bedraagt de loonstijging gemiddeld 3,1% op jaarbasis. De inzet van de FNV is 5%. Werkgevers zijn volgens FNV-coördinator Zakaria Boufangacha ondanks de krapte … Het bericht FNV hekelt ‘moeizame en langzame loongroei’ verscheen eerst op ORnet.
Wnra en arbeidsvoorwaarden: de or is aan zet
5 maanden
De ondernemingsraad speelt een belangrijke rol bij de integratie van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Overheidswerkgevers spreken met de ondernemingsraad regelingen af over (secundaire) arbeidsvoorwaarden. Vier belangrijke aandachtspunten met betrekking tot de or en … Het bericht Wnra en arbeidsvoorwaarden: de or is aan zet verscheen eerst op ORnet.
SCOOR en Register MZ-opleiders fuseren
5 maanden
Per 1 juli 2019 fuseren de Stichting Certificering Opleiding Ondernemingsraden (SCOOR) en het Register voor Medezeggenschapsopleiders (RMZO). Met de nieuwe Stichting SCOOR-RMZO ontstaat een keurmerk voor alle opleiders. De stichting wordt ondergebracht bij de Sociaal Economische Raad (SER), die … Het bericht SCOOR en Register MZ-opleiders fuseren verscheen eerst op ORnet.
Succesvol HR-issues oppakken in kleine stappen
5 maanden
Vóór het inzetten van een HR Interim Manager worstelt een organisatie vaak met grote, complexe problemen. Denk aan een organisatie die moet reorganiseren, mensen die werkdruk ervaren of een HR-proces dat herschreven moet worden.  Hoe pak je deze HR-issues het beste aan? Om HR-issues van een dergelijke omvang en complexiteit enigszins behapbaar te maken, kies ik er vaak voor meer te concretiseren en stappen in te bouwen. Daarin ben ik niet uniek. Iedereen die ooit heeft gewerkt aan een groter...
Avr kan volwaardig alternatief zijn voor cao
5 maanden
In het artikel ‘Slechter af met een avr’ verwerpt Niko Manshanden de keus voor een arbeidsvoorwaardenregeling (avr) in plaats van een cao. Maar de avr is, anders dan hij schtetst, niet altijd een ‘gedrocht’, en de ondernemingsraad kan wel degelijk een stevige onderhandelpartner zijn. Door Nico … Het bericht Avr kan volwaardig alternatief zijn voor cao verscheen eerst op ORnet.
Ontslag op staande voet na kleine fraude terecht?
5 maanden
Een werkgever die een werknemer op staande voet ontslaat voor fraude van een geringe waarde, moet het ontslag voor de rechter verdedigen. Houdt het ontslag stand? Wat eraan voorafging Een kassamedewerkster bij een bouwmarkt is sinds 2013 in dienst. Op haar arbeidsovereenkomst is een huishoudelijk reglement van toepassing. Een van haar taken is het scannen van de klantenkaart als een klant afrekent. Die krijgt daarvoor kortingscoupons die bij een volgende aankoop ingewisseld kunnen worden. De...
Hoe berekent u de transitievergoeding vanaf 1 januari 2020?
5 maanden
Met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) verandert de regeling voor de transitievergoeding. Hoe berekent u de vergoeding vanaf 1 januari 2020? Werknemers krijgen vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding (ontslagvergoeding), ook tijdens de proeftijd. Nu ontstaat dat recht pas vanaf het moment waarop een dienstverband twee jaar bestaat. De opbouw van de transitievergoeding wordt verlaagd bij lange dienstverbanden. Dit is voor iedereen een derde maandsalaris per gewerkt jaar (nu geldt...
‘Verlofregels opgelegd door Europa is geen goed idee’
5 maanden
Elke Europeaan heeft uiterlijk in 2022 recht minimaal tien dagen kraamverlof direct na de bevalling van zijn of haar partner. Ook krijgen beide ouders recht op twee maanden betaald ouderschapsverlof. Dat komt door een richtlijn die het Europees Parlement onlangs heeft aangenomen. Is dit een goede ontwikkeling? De Europese richtlijn geeft ouders recht op vier maanden ouderschapsverlof, waarvan minstens twee maanden moeten worden doorbetaald. De richtlijn geeft de partner van de vrouw die is...
Anders zijn
5 maanden
Pas las ik voor in de bibliotheek. Een maandelijks terugkerend ritueel waar ik veel plezier aan beleef. Die grote ogen van de kleintjes als ik een bulderende stem opzet, omdat de dialoog erom vraagt. Het boek waar ik uit voorlas: ‘Anders is niet minder goed’. Het gaat over een ezel die Anders wil … Het bericht Anders zijn verscheen eerst op ORnet.
‘Werkgever moet laaggeletterdheid aanpakken’
5 maanden
Werkgevers moeten meer doen om het probleem van laaggeletterdheid aan te pakken. Bij beroepen als schoonmaker, hulp in de bouw, industrie of landbouw, machinebediener of keukenbediende bedraagt de laaggeletterdheid gemiddeld 40%. ‘Schokkend’, zegt Jacco Vonhof van MKB-Nederland. Het hoge … Het bericht ‘Werkgever moet laaggeletterdheid aanpakken’ verscheen eerst op ORnet.
Richtlijnen voor bespreken jaarverslag?
5 maanden
Binnenkort gaan wij in de overlegvergadering met de bestuurder het jaarverslag van onze organisatie bespreken. Wij willen in onze vragen niet te veel focussen op details. Zijn er richtlijnen voor de bespreking van het jaarverslag? Er bestaan geen officiële richtlijnen, u bepaalt zelf waarover u … Het bericht Richtlijnen voor bespreken jaarverslag? verscheen eerst op ORnet.
Het schriftelijkheidsvereiste bij een concurrentiebeding
5 maanden
In de tussen de werkgever en de werknemer overeengekomen eerste arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is een voorwaardelijk concurrentiebeding opgenomen. Na diverse verlengingen (bevestigd per brief) wordt de arbeidsrelatie omgezet naar 'onbepaalde tijd'. In de verlengingsbrieven wordt verwezen … Het bericht Het schriftelijkheidsvereiste bij een concurrentiebeding verscheen eerst op ORnet.
Subsidiepot open voor eerlijk, veilig en gezond werk
5 maanden
Tot 31 juli kan een aanvraag worden gedaan voor een nieuwe subsidie, bedoeld voor projecten voor eerlijk, veilig en gezond werk in bedrijven en branches. Het gaat om projecten die gericht zijn op onderzoek, preventie of voorlichting over eerlijk, gezond of veilig werken. Juist in een krappe … Het bericht Subsidiepot open voor eerlijk, veilig en gezond werk verscheen eerst op ORnet.
Verroeste tijd
5 maanden
Afgelopen weekend eindelijk de tijd genomen om even naar de Kunstwandelroute Hummelo te gaan. Deze route werd dit jaar voor de 20e keer gehouden en ik was er nog nooit naar toe gegaan. Nu zijn er wel heel veel kunstroutes waar ik nog nooit naar toe ben gegaan, maar dit jaar deden er twee kunstenaars … Het bericht Verroeste tijd verscheen eerst op ORnet.
Checklist: Arbozorg voor uitzendkrachten
5 maanden
Het gaat niet goed met de arbeidsomstandigheden van uitzendkrachten in Nederland. Zo zijn ze opvallend vaak betrokken bij een bedrijfsongeval. Bescherming van uitzendkrachten is daarom een belangrijk aandachtspunt voor werkgever en ondernemingsraad. Door Koen Langenhuysen Onlangs publiceerde … Het bericht Checklist: Arbozorg voor uitzendkrachten verscheen eerst op ORnet.
RI&E is geen garantie voor veilig werk
5 maanden
Ieder jaar verliezen circa 280 mensen ledematen door een ongeval met een machine op hun werk, zo bleek onlangs uit een onderzoek van het RIVM. Recent werd ook duidelijk dat in de vleesverwerkende industrie vaak onveilig wordt gewerkt. De Inspectie vindt dat het veiligheidsbewustzijn er niet erg … Het bericht RI&E is geen garantie voor veilig werk verscheen eerst op ORnet.
Win de ‘war for talent’ met een cultuur die jong talent omarmt
5 maanden
De gemiddelde leeftijd van de beroepsbevolking stijgt, en de benodigde vaardigheden zijn veelal in handen van een nieuwe generatie werknemers. Veel bedrijven vragen zich dan ook af hoe ze voor deze nieuwe generatie relevant kunnen blijven als werkgever. Dit geldt in het bijzonder voor bedrijven die vaak slechts cosmetische veranderingen doorvoeren, en zo hopen de war for talent te kunnen winnen. De high impact learning culture biedt gelukkig soelaas. Jong talent, digitale vaardigheden...
Wanneer is ontslag op grond van disfunctioneren voldoende?
5 maanden
Een verzoek tot ontbinding op grond van disfunctioneren wordt niet vaak toegewezen. Lukt het deze werkgever wel na twee verbetertrajecten? Wat eraan voorafging Een werknemer treedt in 2006 in dienst bij een werkgever als medewerker Logistiek. In de eerste jaren wordt zijn functioneren in de beoordelingen als voldoende gekwalificeerd, maar vanaf 2014 zijn er kritische noten. Zijn output is te laag. Er vinden gesprekken plaats en in 2016 wordt hij twee keer gedetacheerd, waaronder een keer bij...
‘Een burn-out heeft niks te maken met werkdruk’ – Wat dan wel?
5 maanden
Mark Tigchelaar: ‘Een burn-out heeft niets te maken met werkdruk’. Hoewel de meningen verdeeld zijn, schijnt er wel een duidelijke oplossing te zijn: focus. Hierbij één hele simpele strategie voor HR. In het nieuwste boek “Focus aan|uit” van Mark Tigchelaar, staat dat het vergroten van focus de missing link is in stressreductie. Om er nog een schepje bovenop te doen zegt hij dat een burn-out niets te maken heeft met werkdruk. In mijn opinie, kan werkdruk in combinatie met andere...
Onze kinderen
5 maanden
Deze column gaat nu eens over echt belangrijke mensen. Dus niet over Jesse ‘Backstabber’ Klaver, Thierry ‘Wanneer heeft u voor het laatst gehuild’ Baudet, Sophie ‘Show me the money’ in ’t Veld of andere triestige types die onze toekomst mede bepalen. Volgende keer misschien weer, maar nu even niet. … Het bericht Onze kinderen verscheen eerst op ORnet.

Pagina's

Abonneren op or