or

617 nieuwsberichten gevonden
Miljoenennota 2020: belangrijke maatregelen voor HR
3 weken
Wat heeft het kabinet voor 2020 in petto voor de arbeidsmarkt? Arbeidsjurist Edith van Schie bekeek de miljoenennota, het belastingplan en de begroting van SZW en selecteerde de belangrijkste zaken voor HR. De Miljoenennota en het Belastingplan 2020 zijn officieel gepresenteerd op Prinsjesdag. De meeste plannen voor het nieuwe jaar die interessant zijn voor HR, waren al bekend. Toch is het altijd handig om de belangrijkste wijzigingen bij elkaar te hebben. Lees in deze whitepaper meer over:...
Structuurregeling vergt nieuwe feiten
3 weken
In het kader van een adviestraject in 2017 over herfinanciering, stelt de ondernemingsraad als voorwaarde dat de ondernemer de structuurregeling moet gaan toepassen. Terecht of niet? Dit houdt onder andere in dat er een raad van commissarissen moet komen met ten minste in de wet geregelde … Het bericht Structuurregeling vergt nieuwe feiten verscheen eerst op ORnet.
Scholing is geen verlof
3 weken
Mag je als lid van de ondernemingsraad de vijf scholingsdagen per jaar ook opvoeren als verlofdagen, waarbij je die dagen gebruikt om jezelf over medezeggenschapsactualiteiten op de hoogte te stellen? Artikel 18, lid 2 van de WOR stelt dat de werkgever verplicht is om, in samenspraak met de … Het bericht Scholing is geen verlof verscheen eerst op ORnet.
De or-skills van de toekomst: gedurfd onafhankelijk
4 weken
Welke competenties heb je als lid van de ondernemingsraad nodig in de moderne, complexe  medezeggenschap? Lef, tikje brutaal, of waarde-gedreven … Dit artikel komt op zeven future skills, onder de paraplu ‘gedurfd onafhankelijk’. Door Isaäk Mol De personeelskern van Jacques Cornelis van Marken … Het bericht De or-skills van de toekomst: gedurfd onafhankelijk verscheen eerst op ORnet.
‘Knellende’ werkkostenregeling wordt versoepeld
4 weken
Volgens het op Prinsjesdag gepresenteerde Belastingplan 2020 wordt de werkkostenregeling (wkr) versoepeld en verruimd. Het kabinet komt daarmee tegemoet aan bezwaren van werkgevers over de vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers. Vooral in het mkb worden de huidige regels als knellend … Het bericht ‘Knellende’ werkkostenregeling wordt versoepeld verscheen eerst op ORnet.
De boom
4 weken
Het werken aan succes en geluk wordt nogal eens vergeleken met een grote, sterke boom. Een grote boom heeft sterke wortels nodig. Zijn houvast in de grond. Voor een or-lid zijn dit de kernwaarden. Vragen als: Wat is ons bestaansrecht, waartoe zijn wij op aarde. De visie bekeken door een bril. Het … Het bericht De boom verscheen eerst op ORnet.
Wanneer is een proeftijd in strijd met cao-bepalingen?
1 maand
Een werkgever spreekt mondeling een proeftijdsbeding af en bevestigt die pas schriftelijk na de indiensttreding. Als de werknemer in de proeftijd wordt ontslagen, beroept hij zich op nietigheid van het beding. Volgens hem is de proeftijd in strijd met de cao-bepalingen overeengekomen en daarom nietig. Wat oordeelt de rechter? Wat eraan voorafging Een 54-jarige chauffeur start op 27 januari 2019 bij een werkgever op een contract voor bepaalde tijd. Op zijn arbeidsovereenkomst is de cao...
Hoe een werkomgeving vol regels en processen wantrouwen uitstraalt
1 maand
Vertrouwen is een belangrijk element om een aantrekkelijke werkgever te zijn en te blijven voor een nieuwe generatie werknemers. Maar hoe zorg je ervoor dat het een onderdeel wordt van je bedrijfscultuur? Waarom is vertrouwen zo belangrijk Het realiseren van een cultuur van vertrouwen op de werkvloer is veel meer dan een ‘feel-good ding’. Onderzoek toont aan dat onderling vertrouwen zeer nauw gerelateerd is aan de prestaties van een team. Zo zorgt het voor meer betrokkenheid, hogere...
KPN zet inlijving XS4All door, or beraadt zich op stappen
1 maand
De directies van KPN en XS4All zetten het plan door om het merk XS4All op te heffen en de internetprovider samen te voegen met KPN. Dat heeft directeur Jörg Kramer van XS4All donderdagochtend gemeld aan de medewerkers en de ondernemingsraad van XS4All. De or vindt het besluit ‘onverantwoord’ en … Het bericht KPN zet inlijving XS4All door, or beraadt zich op stappen verscheen eerst op ORnet.
‘Met employee experience zet de organisatie werknemers op één’
1 maand
Welk effect heeft een goede employee experience op een organisatie? En welke stappen neemt HR wanneer dit proces ingericht moet worden? Expert Heleen Mes legt het u uit tijdens het XpertHR College. ‘Haal en houd mensen binnen door medewerkers een betere beleving te geven.’ Heleen Mes, Employee Experience-expert Heleen Mes bereikte als HR-directeur met twee organisaties een top 10-positie als Beste Werkgever NL, geeft Employee Experience...
3 vragen over het inzetten van HR Analytics
1 maand
Wat kun je als HR doen om data en analyes zo goed mogelijk in te zetten? Hierbij drie vragen én antwoorden over HR Analytics. 1. Hoe kun je gegevens van de medewerkerstevredenheidsonderzoek zonder te koppelen aan een individu meenemen in een model? De methode die we voor deze analyse gebruiken draait om teams. De vuistregel is dat deze teams uit minimaal zeven personen bestaan, zodat je het niet op individueel niveau terug kunt herleiden. Uiteraard heb je hiervoor wel een organisatie nodig van...
Verdeling van bevoegdheden medezeggenschap
1 maand
Aan de ondernemingsraad komt advies- en instemmingsrecht toe op grond van artikel 25 en 27 WOR. Wanneer is een individuele or bevoegd om, ten aanzien van een voorgenomen besluit, zijn rechten uit te oefenen wanneer de onderneming op meerdere lagen medezeggenschap kent? Op de Rijnstraat 8 te Den … Het bericht Verdeling van bevoegdheden medezeggenschap verscheen eerst op ORnet.
Prinsjesdag 2019: de highlights voor HR
1 maand
De Miljoenennota en het Belastingplan 2020 zijn officieel gepresenteerd op Prinsjesdag. Hierbij de highlights voor HR op een rij. Mensen aan het werk krijgen en houden Het kabinet wil het aantrekkelijker maken om (meer) te gaan werken. Het gaat goed met de Nederlandse economie, waardoor ministers extra willen investeren in de arbeidsmarkt. Zo maakt het kabinet voor 2020-2021 53 miljoen euro vrij om mensen met een beperking te helpen bij het vinden van een baan. Ook worden de regels rondom de...
Maastricht ging te ver met spionage or-mail
1 maand
De gemeente Maastricht ging te ver door mailboxen van leden van de ondernemingsraad te laten bespioneren door een extern detectivebureau. Dat zei de kantonrechter in Maastricht dinsdag in wat de Maastrichtse spionageaffaire is gaan heten. Or-voorzitter Helga Krapels stelde na de uitspraak … Het bericht Maastricht ging te ver met spionage or-mail verscheen eerst op ORnet.
Prinsjesdag 2019: meer mensen voor langere termijn op de arbeidsmarkt
1 maand
Hoewel de werkloosheid iets stijgt, is de werkgelegenheid op zijn top. Daarom wil het kabinet kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt extra ondersteunen. Lees hier de maatregelen die eruit zijn gekomen op Prinsjesdag 2019. Minister Koolmees en staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid willen het aantrekkelijker maken om (meer) te gaan werken. Zoals uit de miljoenennota blijkt, draait de Nederlandse economie nog steeds goed en is dit het moment om te investeren in de...
Miljoenennota 2020: de maatregelen en de reacties
1 maand
De meeste huishoudens gaan er volgens de Miljoenennota 2020 ongeveer 2% in koopkracht op vooruit. Om de lasten van burgers te kunnen verlagen, gaat het tarief in de vennootschapsbelasting voor winsten vanaf € 200.000 het komende jaar niet omlaag, in tegenstelling tot eerdere plannen. Een overzicht … Het bericht Miljoenennota 2020: de maatregelen en de reacties verscheen eerst op ORnet.
Wijziging kwaliteitssysteem: overleggen met or?
1 maand
Moet de bestuurder met de ondernemingsraad overleggen als hij van de ene certificering naar de andere wil gaan, bijvoorbeeld van HKZ naar NIAZ? Over een wijziging van een kwaliteitssysteem moet de bestuurder overleg voeren met de or (WOR artikel 24: tweemaal per jaar overleg over de algemene gang … Het bericht Wijziging kwaliteitssysteem: overleggen met or? verscheen eerst op ORnet.
Krimpend FNV zet weer in op looneis van 5%
1 maand
Met een ledental dat dit jaar onder de 1 miljoen leden is gezakt zet vakbond FNV bij de cao-onderhandelingen in 2020 weer in op een loonsverhoging van 5%. Die looneis werd ook voor dit jaar gesteld. Volgens de FNV is het ledental door opschoning ‘nipt’ onder het miljoen gezakt, maar uit interne … Het bericht Krimpend FNV zet weer in op looneis van 5% verscheen eerst op ORnet.
Vrij willig
1 maand
Eerder deze maand las ik in de krant een uitgebreid stuk over twee vrijwilligsters die een rechtszaak hebben aangespannen tegen een werkgever die hen op staande voet had ontslagen. Rare zin. Werkgever, vrijwilliger, ontslag op staande voet. Wringt. Een werkgever geeft werk, in mijn associatie … Het bericht Vrij willig verscheen eerst op ORnet.
Or en deep democracy: weten wat medewerkers écht willen
1 maand
Meer organisaties willen transparant communiceren en weten wat medewerkers denken. Dat vraagt om een andere rol voor de ondernemingsraad. Met het vier-stappen-gespreksmodel uit de deep democracy-methode haalt de or waardevolle informatie uit de organisatie om gedragen besluiten te kunnen … Het bericht Or en deep democracy: weten wat medewerkers écht willen verscheen eerst op ORnet.
De Cao Gemeenten en nieuwe wetgeving definitief
1 maand
De CAO Gemeenten 2019-2020 is definitief: van afspraken over de salarisontwikkeling tot verlof. Naast dit akkoord van nieuwe cao-afspraken gaan ambtenaren ook over naar het arbeidsrecht. Een grote meerderheid van de Ledenraad, het VNG en de vakbonden hebben akkoord gegeven op de nieuwe cao-afspraken voor gemeenten. Hierin staan afspraken over de transitievergoeding, de salarisontwikkeling, verlof, vitaliteit en de werkgeversbijdrage. Uiterlijk 22 november wordt de tekst van de nieuwe cao...
Hoe kan HR analyses borgen en inzetten in een organisatie?
1 maand
HR-professionals hebben als vliegende keep in de organisatie meestal inzicht in waar aandacht voor nodig is. Maar hoe vertaal je inzichten naar gerichte acties en projecten vanuit analyses? HR Analytics-specialist Rob van Dijk gaf tips en tricks. Het kan zijn dat jij als HR al ergens nieuwsgierig naar was, omdat het je al een tijd opvalt op de werkvloer. Waarborg de aanwijzingen waar je bepaalde oorzaken of opvallendheden moet gaan zoeken. Hoe begin je aan die zoektocht? Volgens Rob begint de...
Ontslag op staande voet na twee weken schorsing nog wel mogelijk?
1 maand
Een werkgever schorst een werknemer voor twee weken. De man komt regelmatig fors te laat en de werkgever vermoedt fraude met geregistreerde werkuren. De werkgever doet daar onderzoek naar en ontslaat de man na twaalf dagen op staande voet. De werknemer stapt naar de rechter omdat hij vindt dat er geen dringende voor ontslag was en de werkgever niet voortvarend genoeg heeft gehandeld. Wat eraan voorafging Een winkelmanager is al 19 jaar in dienst bij een grote winkelketen. In de...
‘Werkgevers moeten hun visie op arbeid drastisch aanpassen’
1 maand
Werkgevers stevenen af op een periode van structurele arbeidsmarkttekorten. Bedrijven die nu al moeite hebben om de juiste mensen aan te trekken, doen er goed aan om over te stappen op een bedrijfsvoering die beter aansluit op de huidige behoeften van werknemers; die zijn meer op waarden en … Het bericht ‘Werkgevers moeten hun visie op arbeid drastisch aanpassen’ verscheen eerst op ORnet.
Vragen
1 maand
Experts voor verhoging rekenrente Eerst even dit: in het FD van 29 augustus jl. betogen de hoogleraren prof. dr. Sylvester Eijffinger en prof. dr. Lex Hoogduin overtuigend dat de rekenrente in pensioenland naar 2,5 tot 3% omhoog moet. Ik ga hier niet proberen hun analyse en wetenschappelijk betoog … Het bericht Vragen verscheen eerst op ORnet.
Aanpak van de AOW-leeftijd en meer kwesties ligt onbegrijpelijk stil
1 maand
Het terugbrengen van de AOW-leeftijd naar 65 jaar en om- en bijscholing van werkloze werknemers. Het aanpakken van serieuze maatschappelijke problemen zou volgens Hoogleraar dr. Hoogendoorn met het grote financieringsoverschot van Nederland geen probleem moeten zijn… Over 2018 is een financieringsoverschot berekend van 11,3 miljard euro! Eigenlijk moet je je als Minister van Financiën schamen voor zo’n financieringsoverschot, want dat wijst erop dat je nog niet goed kunt begroten. Maar in...
Advocaat verwacht ontslagstop tot invoering WAB
1 maand
Wachten met reorganisatie of ontslag tot volgend jaar? In afwachting van de Wet Arbeidsmarkt in Balans zoeken werkgevers al uit wat hun het minst kost, merkt advocaat Maarten van Gelderen. Hij verwacht voor 1 januari 2020 een ontslagstop. In het derde XpertHR College over de WAB geeft de arbeidsrechtexpert uitleg over de aanpassingen van de transitievergoedingen. Maarten van Gelderen In een serie van zes webinars bereidt Maarten van Gelderen HR-professionals voor op de nieuwe regels en de...
‘KPN lijkt bezwaren van XS4All volledig te ontkennen’
1 maand
De ondernemingsraad van XS4All wil met de directie van KPN in gesprek gaan over de door KPN voorgenomen inlijving van XS4All. De or houdt wel de mogelijkheid open om naar de rechter te stappen. KPN lijkt volgens or- vice-voorzitter Daan Willems de bezwaren van de or ‘volledig te ontkennen’. De … Het bericht ‘KPN lijkt bezwaren van XS4All volledig te ontkennen’ verscheen eerst op ORnet.
Kans op burn-out grootst na de zomervakantie
1 maand
Heerlijk om in een lang weekend of zomervakantie weer volledig op te laden. Althans, voor 100% gezonde medewerkers. Maar medewerkers die al te lang zijn doorgegaan of die al aardig wat spanning hebben opgebouwd, denken nog te vaak dat een paar vrije dagen hen zal bevrijden van hun burn-outklachten. In dit artikel filosofeer ik samen met jou hoe het de gespannen medewerker vergaat in de periode voor, in en na de zomervakantie. Zomervakantie zorgt voor nog meer spanning In de periode voor de...
E-HRM-systeem in de cloud: instemmingsplichtig?
1 maand
Onze organisatie is overgegaan op een nieuw e-HRM-systeem. De personeelsgegevens zullen daarin opgeslagen worden in de cloud. Is het besluit hierover instemmingsplichtig? Het is niet zozeer de keuze waar de personeelsgegevens worden beheerd, maar hoe en wie daartoe toegang hebben. Dit moet … Het bericht E-HRM-systeem in de cloud: instemmingsplichtig? verscheen eerst op ORnet.

Pagina's

Abonneren op or