or

617 nieuwsberichten gevonden
Gevolgen van eenzijdige opzegging oproepcontract
1 maand
Nadat haar oproepcontract eenzijdig door de werkgever is beëindigd, vordert de werkneemster een billijke vergoeding, een vergoeding voor onregelmatige opzegging en de transitievergoeding. Verder vordert zij nabetaling van uren die zij niet heeft kunnen werken omdat zij niet was … Het bericht Gevolgen van eenzijdige opzegging oproepcontract verscheen eerst op ORnet.
Personeel vinden steeds lastiger, maar hoger loon blijft uit
1 maand
Bijna de helft van de vacatures is inmiddels moeilijk vervulbaar, maar werkgevers lijken geen heil te zien in het verhogen van het salaris of het verbeteren van arbeidsvoorwaarden. Werkgevers proberen personeel te vinden door vaker of via meerdere kanalen te werven. In de horeca is het … Het bericht Personeel vinden steeds lastiger, maar hoger loon blijft uit verscheen eerst op ORnet.
Webinar Employee Experience: de basis
1 maand
Als u investeert in de beleving die een medewerker heeft bij de organisatie en zijn werk, dan maakt u diegene succesvoller en duurzamer inzetbaar. Tijdens dit webinar neemt employee experience-expert Heleen Mes u mee in de basis van positieve Employee Experience: goede sollicitatieprocedures, minder hiërarchie, fijne werkplekken, een prettige cultuur en tools om het werk goed uit te voeren. Heleen Mes Heleen Mes bereikte als HR-directeur met twee organisaties een top 10-positie als Beste...
Forse groei klachten over schending privacyrechten
1 maand
Het aantal klachten over schending van privacy is volgens de Autoriteit Persoonsgegevens in het afgelopen half jaar ‘enorm toegenomen’. De meeste klachten gaan over schending van een privacyrecht, zoals het recht op inzage van gegevens en het recht op verwijdering. De stroom aan klachten is de … Het bericht Forse groei klachten over schending privacyrechten verscheen eerst op ORnet.
Uitdagen
1 maand
Het is al bijna weer oud nieuws, maar de nieuwe wet BIG ll is, nog voor de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer, in het ronde archief beland. De gang van zaken rondom de totstandkoming van het voorstel kon overigens niet anders dan tot deze uitkomst leiden. Allereerst bestond en … Het bericht Uitdagen verscheen eerst op ORnet.
Het mensenspel in de or: gedrag voorspellen en beïnvloeden
1 maand
Bepaald menselijk gedrag roept een bepaalde reactie op. Dit laat zien dat de manier waarop mensen reageren vaak te voorspellen én te beïnvloeden is. In de ondernemingsraad kun je deze kennis goed gebruiken in de samenwerking met or-leden en met de bestuurder. Door Wanne van den Bijllaardt Dat … Het bericht Het mensenspel in de or: gedrag voorspellen en beïnvloeden verscheen eerst op ORnet.
Werknemer verzwijgt nieuwe baan bij vaststellingsovereenkomst. Ontslag op staande voet terecht?
1 maand
Een werknemer verzwijgt een nieuwe baan bij beëindigingsonderhandelingen en wordt op staande voet ontslagen. Een werknemer verzwijgt bij de onderhandelingen over een vaststellingsovereenkomst dat hij al elders aan de slag is. Als de werkgever daar achter komt, wordt hij op staande voet ontslagen. De werknemer wil het ontslag laten vernietigen en weer aan het werk bij zijn oude werkgever. Lees hier wat er allemaal gebeurde en hoe de rechter in hoger beroep oordeelde. Wat eraan voorafging Een...
Let op: vanaf 2020 ultrakorte opzegtermijn voor oproepkrachten
1 maand
De regels voor oproepkrachten veranderen per 1 januari 2020 ingrijpend. Eén van de wijzigingen heeft tot nu toe weinig aandacht gekregen: de nieuwe ultrakorte opzegtermijn voor oproepovereenkomsten. Het werken met oproepkrachten wordt door de invoer van de Wet Arbeidsmarkt in Balans in 2020 echt een stuk lastiger. De flexibele medewerkers moeten vanaf 1 januari 2020 minstens vier dagen van te voren worden opgeroepen en afgezegd. Bovendien moet een werkgever een oproepkracht die een jaar is...
Raak de kern van de adviesvraag met systematisch adviseren
1 maand
Hoe voorkom je dat een advies van de ondernemingsraad de optelsom wordt van toevallige meningen in de or? En hoe zorgt de or ervoor dat de kern van de adviesvraag doeltreffend wordt beantwoord? Door systematisch te adviseren. Door Hans van den Hurk De ondernemingsraad had drie dagen geleden … Het bericht Raak de kern van de adviesvraag met systematisch adviseren verscheen eerst op ORnet.
HR-trend: verkleinen van verschil tussen vaste en flexcontracten
1 maand
Als je een vaste werknemer en een flexibele werknemer naast elkaar zet die grofweg dezelfde achtergrond en beroepskenmerken hebben, verdient de vaste werknemer gemiddeld 7 procent meer. Een belangrijke trend voor HR. Werknemers met een vast contract verdienen gemiddeld twee keer zoveel als werknemers met een flexibele arbeidsovereenkomst. Zo blijkt uit onderzoek van het CBS dat vaste werknemers in 2016 gemiddeld 25,50 euro per uur verdienen en flexibele werknemers gemiddeld 12,50 euro. Het...
Onderscheidend solliciteren werkt, hoe krijg je mensen zover?
1 maand
Het doorlopen van een sollicitatieproces maakt niet elke HR-professional mee. In deze blog vertelt HR-adviseur Mickey Reedijk waarom onderscheidend solliciteren werkt en geeft hij tips aan HR-collega’s.  Blogger Mickey Reedijk Als junior HR-adviseur werk ik ook een aantal uren per week aan de voorkant van het HRM-vak, namelijk op de afdeling Recruitment. Aan deze kant proberen we om de juiste kandidaat te vinden en vervolgens te overtuigen dat het bedrijf dé organisatie voor hen is om in...
‘Alarmerende groei verzuim en verloop in de zorg’
1 maand
In de zorgsector is sprake van een ‘alarmerende toename’ van het ziekteverzuim en van het personeelsverloop. De inzet van flexwerkers in de zorg is mede daardoor groter dan ooit. De operationele uitdagingen vormen vooral bij de inzet van personeel een steeds groter wordende bedreiging. Dat meldt … Het bericht ‘Alarmerende groei verzuim en verloop in de zorg’ verscheen eerst op ORnet.
Or XS4All verzet zich fel tegen plannen KPN
1 maand
De ondernemingsraad van XS4All adviseert KPN het merk XS4All niet op te heffen en het plan voor integratie van de internetprovider in KPN van tafel te halen. De or zegt op basis van onderzoek dat in de businesscase voor de integratie van XS4All ‘ernstige gebreken zijn gevonden’. ‘Dit plan is voor … Het bericht Or XS4All verzet zich fel tegen plannen KPN verscheen eerst op ORnet.
De WAB kost omroep meer tijd en geld
1 maand
Het inhuren van tijdelijke medewerkers gaat meer rompslomp opleveren als de Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking treedt. Voor mediabedrijven zal dat grote gevolgen hebben, voorziet HR-adviseur Johan Slendebroek van de Evangelische Omroep. ‘Het inschakelen van uitzendkrachten kost meer tijd, terwijl ze vaak op korte termijn nodig zijn.’ Bij omroepen zoals de EO werken relatief veel tijdelijke krachten, omdat de programmering vaak kort-cyclisch is en voortdurend verandert. Een jaarlijks...
Verslagen openbaar maken
1 maand
De directie verlangt van onze ondernemingsraad dat wij de notulen openbaar maken voor het bedrijf. Kunnen wij dit afdoen met een door ons verstrekt verslag? Inderdaad zegt art. 14 WOR dat de ondernemingsraad zijn verslagen openbaar moet maken (in het kader van transparantie van de … Het bericht Verslagen openbaar maken verscheen eerst op ORnet.
Je or-voornemens écht waarmaken: 8 tips
1 maand
Wie kent ze niet, de goede voornemens voor de ondernemingsraad. Tijdens je vakantie kwamen dingen boven die je graag anders zou willen. En je maakt plannen om het anders te doen... Tips om die voornemens nu eens écht waar te maken. Door Caloe van Dijk We komen vaak ondernemingsraden tegen die … Het bericht Je or-voornemens écht waarmaken: 8 tips verscheen eerst op ORnet.
Werknemer verduistert 2 ton en eist transitievergoeding na ontslag
1 maand
Een werkneemster maakt bijna 2 ton van haar werkgever naar haar eigen rekening over en wordt op staande voet ontslagen. Bij de rechter vraagt ze om vernietiging van het ontslag en om een transitievergoeding. Wat eraan voorafging Een administratief medewerkster werkt sinds 2012 bij een orthodontist. In 2013 krijgt ze diagnoses voor verschillende persoonlijkheidsstoornissen. In datzelfde jaar koopt ze met geld van haar werkgever voor 18.000 euro aan spullen voor zichzelf. De werkgever komt daar...
De transitievergoeding verandert ingrijpend in 2020
1 maand
Met ingang van 1 januari 2020 heeft elke werknemer al vanaf de eerste werkdag recht op de transitievergoeding. Deze en enkele andere maatregelen in de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) kunnen leiden tot grote verschillen vergeleken met de huidige berekening van de transitievergoeding. Werkgevers … Het bericht De transitievergoeding verandert ingrijpend in 2020 verscheen eerst op ORnet.
Hoe de or van Pon onderhandelt over arbeidsvoorwaarden
1 maand
De ondernemingsraad van Pon Logistics is de partij die onderhandelt over de arbeidsvoorwaarden met de bestuurder. Er is geen cao. Hoe doet de or dat? Door Harry Hartmann Or-voorzitter Ton de Wit, secretaris Henk Oskam en Mariska Veenstra, vicevoorzitter, geven een inkijkje. De Wit is één van … Het bericht Hoe de or van Pon onderhandelt over arbeidsvoorwaarden verscheen eerst op ORnet.
Eigenrisicodragerschap 2020 aanvragen vóór 1 oktober
1 maand
Werkgevers die per 2020 zelf het risico op instroom in de WGA of de ZW willen dragen, moeten de aanvraag daarvoor uiterlijk 1 oktober bij de Belastingdienst indienen.  De aanvraag voor het eigenrisicodragerschap 2020 moet 13 weken voor de ingangsdatum van 1 januari 2020 bij de Belastingdienst binnen zijn. De deadline is dus 1 oktober 2019. Met het eigenrisicodragerschap draagt de werkgever zelf het risico voor de uitkeringen van de ZW en de WGA (maximaal 10 jaar). De eigenrisicodrager neemt...
Handboek Loonheffingen 2019 online beschikbaar
1 maand
De pdf van het Handboek Loonheffingen 2019 is beschikbaar. De actuele informatie over 2019 is zowel online als via een pdf te raadplegen. In het handboek is de informatie te vinden over de loonheffingen voor 2019. De informatie uit de Nieuwsbrief Loonheffingen 2019 is in het handboek verwerkt. De online informatie wordt in de loop van het jaar voortdurend geactualiseerd. In het versiebeheer van het Handboek is dan te zien wat er is gewijzigd. Nieuwsbrief Loonheffingen 4e uitgave In de vierde...
Wel of niet verzekeren tegen een AVG-boete?
1 maand
Organisaties kunnen zich in Nederland verzekeren tegen boetes voor het overtreden van de privacyregels. Verzekeringsadviseur Aon raadt dat aan, maar de Autoriteit Persoonsgegevens is er niet van gecharmeerd. ‘De beste manier om een AVG-boete te voorkomen, is om je aan de regels te houden.’ Risico- en verzekeringsadviseur Aon onderzocht in samenwerking met advocatenkantoor DLA Piper de verzekerbaarheid van AVG-boetes in Europa. Een actuele vraag, omdat het Haga Ziekenhuis in Den Haag onlangs een...
Beeldvorming
1 maand
De medezeggenschap (mz) in Nederland worstelt nog steeds met een negatieve beeldvorming. Met een waas van nietserieusnemen dat aan de ondernemingsraad hangt. Vaak niet terecht maar soms wel. Een paar jaar geleden sprak ik een directeur van een middelgroot bedrijf en toen hij hoorde dat ik … Het bericht Beeldvorming verscheen eerst op ORnet.
Een telefooncel
1 maand
Afgelopen vakantie was ik in de Vogezen. Mooi berggebied in het oosten van Frankrijk met, zoals we nu uit de Tour de France weten, best hoge bergen zoals de Col de la Planche de Belles Filles. Hier had ik, vanuit mijn vouwwagen, ook uitzicht op. Ik zal niet te veel uitweiden over de geneugten van de … Het bericht Een telefooncel verscheen eerst op ORnet.
‘Uitgesloten’ FNV hekelt Xenos en ‘pseudovakbond’ AVV
1 maand
Vakbond FNV beraadt zich op juridische stappen tegen de directie van winkelketen Xenos. De bond klaagt dat Xenos de FNV heeft uitgesloten van cao-besprekingen en zich heeft aangesloten bij de INretail-cao. Die gaat op 9 september in. Vakbond AVV zet alleen een handtekening onder het akkoord als de … Het bericht ‘Uitgesloten’ FNV hekelt Xenos en ‘pseudovakbond’ AVV verscheen eerst op ORnet.
Privacy en elektronisch cliëntdossier
1 maand
In het licht van bescherming van privacy van de medewerkers: in hoeverre is een zorgorganisatie verplicht om de naam (en eventuele andere persoonsgegevens) van haar medewerkers op te nemen in het voor de cliënt (en/of diens vertegenwoordiger) zichtbare gedeelte van het elektronisch … Het bericht Privacy en elektronisch cliëntdossier verscheen eerst op ORnet.
Discriminatie vanwege afkomst of leeftijd Marokkaanse sollicitant?
1 maand
Een Marokkaanse man solliciteerde tweemaal met verschillende motivatiebrieven en een vergelijkbaar cv naar de functie van financieel medewerker, eenmaal onder zijn eigen naam en eenmaal onder een Nederlandse naam. Onder zijn eigen naam werd hij afgewezen, maar onder de Nederlandse naam werd hij … Het bericht Discriminatie vanwege afkomst of leeftijd Marokkaanse sollicitant? verscheen eerst op ORnet.
Slaaptekort leidt tot fouten op het werk, en kost 12 miljard euro
1 maand
De prestaties van mensen met een veeleisende baan verbeteren via de slaap. Dat is het dagelijks werk van Slaap Performance Coach Floris Wouterson. Hij waarschuwt tegen de gevaren van te weinig slapen, maar biedt vooral oplossingen en adviezen. Ook voor HR. Floris Wouterson ‘Ik wil de Jamie Oliver van het slapen worden.’ Floris Wouterson klinkt ambitieus. En dat is niet zonder reden. Met feiten en cijfers toont de Slaap Performance Coach aan dat het hoognodig is dat iemand mensen helpt met hun...
‘Markt flexbemiddelaars heeft nul toegevoegde waarde’
1 maand
Nu honderden flexwerkers van ING voorlopig niet kunnen worden uitbetaald door payrollbedrijf TCP, is onrust ontstaan over de fors gegroeide markt van flexbemiddelaars. Die markt van bemiddelaars voor zzp’ers en andere flexwerkers heeft ‘nul toegevoegde waarde’, vindt Platform Zelfstandige … Het bericht ‘Markt flexbemiddelaars heeft nul toegevoegde waarde’ verscheen eerst op ORnet.
Bedrijven ontwijken de Wet cao
1 maand
In de mei-editie van OR magazine reageren vier or-trainers op mijn artikel waarin ik stelling neem tegen de arbeidsvoorwaardenregeling (avr). De trainers lijken allen voorstanders van een avr. Laten zij zich voor het karretje van de ondernemer spannen? Door Niko Manshanden Op grond waarvan … Het bericht Bedrijven ontwijken de Wet cao verscheen eerst op ORnet.

Pagina's

Abonneren op or