or

783 nieuwsberichten gevonden
Schorsingsbesluit is geen ontslagbesluit
2 maanden
Artikel 30 van de WOR gaat niet over een voorgenomen besluit tot schorsing van een bestuurder: een schorsingsbesluit is niet hetzelfde als een ontslagbesluit. Er is een conflict tussen een bestuurder enerzijds en de toezichthouders en ondernemingsraad anderzijds. De bestuurder staakt de … Het bericht Schorsingsbesluit is geen ontslagbesluit verscheen eerst op ORnet.
Status ambtelijk secretaris
2 maanden
Kan een ambtelijk secretaris wel of geen (volwaardig) lid zijn van het dagelijks bestuur (db) van de ondernemingsraad? Een aantal zaken voor deze functie is in de WOR vastgelegd: de ambtelijk secretaris heeft geheimhoudingsplicht (art. 20), geen stemrecht in vergaderingen en dezelfde rechten en … Het bericht Status ambtelijk secretaris verscheen eerst op ORnet.
Webinar: Hoe werktrots bijdraagt aan duurzame inzetbaarheid
2 maanden
Iedere HR professional wil trotse medewerkers in zijn of haar organisatie. Het lijkt een belangrijke voorwaarde voor duurzame inzetbaarheid, ofwel het vermogen nu en in de toekomst werk te verrichten. Maar hoe zorg je als werkgever dat werknemers die trots kunnen ervaren? En als werktrots bestaat, bestaat er dan ook zoiets als werkschaamte en welke gevolgen heeft dit voor duurzame inzetbaarheid? Aukje Nauta is arbeids-...
Van ‘zo doen we het altijd hier’ naar talentgerichte onboarding
2 maanden
Geneigd om nieuw talent in te werken vanuit het principe ‘zo doen we dat altijd hier’? Leer de gebruikelijke onboarding opzij te zetten. Inwerken gaat verder dan uitleggen hoe ‘we hier werken’. Vechten voor en om talent Talent in huis hebben is cruciaal voor het succes van een onderneming. Maar het is voor werkgevers niet gemakkelijk om talentvolle nieuwe medewerkers te vinden. Met een herkenbare bedrijfsidentiteit en kernwaarden proberen werkgevers de aandacht te trekken van die waardevolle...
Duurzaam inzetbaar in tijden van vergrijzing: 11 tips voor de or
2 maanden
Maatschappelijke veranderingen zoals vergrijzing, verhoging van de pensioenleeftijd en flexibilisering van de arbeidsmarkt vereisen een nieuw evenwicht tussen het organisatieresultaat en de bijdrage van medewerkers. Dat vraagt om een visie op duurzame inzetbaarheid, ook van de ondernemingsraad. 11 … Het bericht Duurzaam inzetbaar in tijden van vergrijzing: 11 tips voor de or verscheen eerst op ORnet.
Wijziging regels oproepkrachten en piketdiensten
3 maanden
Eén van de nieuwe maatregelen voor oproepkrachten in de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) wordt aangepast. Bij bereikbaarheids- en consignatiediensten (ook wel piketdiensten genoemd) die niet per uur worden vergoed, maar per dienst, is er volgens de aanpassing geen sprake van een oproepovereenkomst. … Het bericht Wijziging regels oproepkrachten en piketdiensten verscheen eerst op ORnet.
Zzp’ers
3 maanden
Mijn aardrijkskunde-leraar zei het begin jaren 60 al: ‘De enige manier om dit probleem op te lossen, is het openen van het jachtseizoen op koeien’. In de zestiger jaren was er, als gevolg van verregaande mechanisering van de veeteelt, een enorme boterberg ontstaan. Normaal gesproken leiden zulke … Het bericht Zzp’ers verscheen eerst op ORnet.
Download: Hoe maakt HR een beleid voor duurzame inzetbaarheid?
3 maanden
Werkgevers maken zich zorgen over afnemende inzetbaarheid van werknemers. Hoe beoordeelt u de inzetbaarheid van medewerkers? En hoe maakt u een beleid in duurzame inzetbaarheid om de inzetbaarheid te vergroten? Hoogleraar Job Hoogendoorn beantwoordt deze vragen in de whitepaper. In deze whitepaper gaat het om vragen als: 1. Wat is duurzame inzetbaarheid? 2. Hoeveel werknemers kampen voor hun gevoel met een afnemende inzetbaarheid? 3. Welke instrumenten kan HR gebruiken voor een beleid in...
Richtbedragen scholing ondernemingsraad 2020
3 maanden
De richtbedragen voor scholing van de ondernemingsraad voor 2020 zijn bekend. De SER stelt de richtbedragen elk jaar vast op voordracht van de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM). De bedragen zijn geen wettelijke norm, wel geven ze or en bestuurder een indicatie van wat volgens de SER … Het bericht Richtbedragen scholing ondernemingsraad 2020 verscheen eerst op ORnet.
Is een contract stilzwijgend verlengd als werknemer doorwerkt?
3 maanden
Een werknemer en werkgever zijn het niet nog eens over de voorwaarden voor een tweede contract. Nadat het eerste tijdelijke contract van rechtswege is geëindigd, werkt de werknemer nog 1 dag. Hij meent dat zijn eerste contract stilzwijgend is verlengd met nogmaals dezelfde contractperiode. Volgens de werkgever is het contract gewoon geëindigd en is er geen sprake van een nieuw contract. Wat oordeelt de rechter? Wat eraan voorafging Een werknemer is op basis van een arbeidsovereenkomst van zeven...
Joeps Loep: Duurzame groei
3 maanden
Voor de ondernemingsraad lijkt het ontwikkelen van duurzaamheidsbeleid in de organisatie niet direct een thema voor de al zo volle or-agenda. Maar het oppakken van duurzaamheid biedt de or veel kansen. Lees: Duurzaamheid biedt ondernemingsraad veel kansen Joeps Loep: de visie van Joep Bertrams … Het bericht Joeps Loep: Duurzame groei verscheen eerst op ORnet.
‘Laat Employee Experience met een frisse blik beoordelen’
3 maanden
Vraag een  ‘mystery guest’ om een of meer dagen door de organisatie te lopen en te letten op de werkbeleving van de portier tot de mensen in de vergaderzalen. Want HR mist soms de frisse blik om die goed te kunnen inschatten. In het XpertHR College Employee Experience is dit een van de adviezen van consultant Heleen Mes. Heleen Mes Het webinar ‘Employee Experience: de roadmap’ is een vervolg op het XpertHR College van Heleen Mes op 24 september. De term staat voor de beleving die...
Download: Zo gaat HR aan de slag met vitaliteitsmanagement
3 maanden
Vitaliteit is een belangrijk deel van duurzame inzetbaarheid. De grootste bedreigingen voor vitaliteit zijn stress en burn-outklachten, die nu juist vaak de meest gemotiveerde werknemers treffen. Dit vraagt een nauwe samenwerking tussen HR en de managers. Organisatiepsycholoog Aukje Nauta vertelt in deze whitepaper wanneer HR aan de slag moet met vitaliteitsmanagement. In deze whitepaper komen de volgende onderdelen aan bod: Vitaliteit: een kwestie van collegialiteit Wat is vitaliteit? Wat...
Or XS4All stapt naar rechter en overweegt inzet enquêterecht
3 maanden
De ondernemingsraad van XS4All gaat bij de rechter proberen de inlijving van het merk XS4All door KPN tegen te houden. De or vindt dat het integratieplan slecht is onderbouwd en dat er selectief gebruik is gemaakt van te oude onderzoeken. Het plan zou ook strijdig zijn met in het verleden gemaakte … Het bericht Or XS4All stapt naar rechter en overweegt inzet enquêterecht verscheen eerst op ORnet.
Buitenlandse moeder en rechten or
3 maanden
Wij zijn de ondernemingsraad van een Nederlands bedrijf en zijn onderdeel van een buitenlandse holding. Het is mogelijk dat er in de toekomst een overname van een ander Nederlands bedrijf plaatsvindt, door deze holding. Welke rechten hebben wij als or? Voor een Nederlandse onderneming met een … Het bericht Buitenlandse moeder en rechten or verscheen eerst op ORnet.
Cor houdt Tata Steel aan afspraken werkgelegenheid
3 maanden
De centrale ondernemingsraad van Tata Steel IJmuiden gaat ervan uit dat bestaande afspraken over werkgelegenheid met Tata Steel Nederland in elk geval geldig blijven tot oktober 2021. Dat zegt de cor in reactie op een intern aangekondigde bezuiniging van 170 miljoen euro op personeelskosten. Op … Het bericht Cor houdt Tata Steel aan afspraken werkgelegenheid verscheen eerst op ORnet.
Einde contract zieke werknemer
3 maanden
Wanneer sprake is van het opzegverbod tijdens ziekte, kan de rechter de arbeidsovereenkomst toch ontbinden in twee uitzonderingsgevallen. Eén van die uitzonderingsgevallen deed zich in deze zaak voor. Een werkgever verzocht de kantonrechter de arbeidsovereenkomst met een van haar werknemers te … Het bericht Einde contract zieke werknemer verscheen eerst op ORnet.
Gevaarlijk: organisaties waar leren geen onderdeel van het werk is
3 maanden
Juist door sterke trends in de arbeidsmarkt moet duurzame inzetbaarheid top of mind zijn. Het meeste gevaar lopen de werknemers in organisaties waar leren achterblijft. Organisatiepsycholoog Aukje Nauta heeft ideeën voor oplossingen. 1. In hoeverre staat duurzame inzetbaarheid nog hoog op de HR-agenda? Aukje Nauta ‘Duurzame inzetbaarheid staat heel hoog op de HR-agenda. Dat durf ik wel te zeggen. De laatste rapporten die hierover zijn gepubliceerd bevestigen dit ook. Zo gaven werkgevers twee...
Klaar voor het Klimaatakkoord? Wat de or kan doen
3 maanden
Het Klimaatakkoord is er om verdere opwarming van de aarde tegen te gaan. Bedrijven en instellingen moeten binnenkort anders gaan werken, met soms grote veranderingen tot gevolg. Een overzicht van wat de ondernemingsraad kan bijdragen en welk gereedschap de WOR daarbij biedt. Door Niko … Het bericht Klaar voor het Klimaatakkoord? Wat de or kan doen verscheen eerst op ORnet.
Advies SER: verhelp obstakels voor deelname aan or
3 maanden
De bestaande mogelijkheden om flexwerkers te betrekken bij de medezeggenschap kunnen veel beter worden benut. Wel moet het actief en passief kiesrecht voor deelname van uitzendkrachten in de ondernemingsraad worden verruimd. Dat stelt de SER in een advies aan minister Koolmees van SZW. De SER … Het bericht Advies SER: verhelp obstakels voor deelname aan or verscheen eerst op ORnet.
Werknemer komt te laat terug van vakantie. Welke sanctie geldt?
3 maanden
Een werkgever ontslaat een werknemer die te laat terugkomt van vakantie op staande voet. Maar is die uiterste remedie wel de passende sanctie? Lees hieronder hoe het hof daarover oordeelde. Wat eraan voorafging Een productiemedewerker die al bijna een jaar arbeidsongeschikt is door knieklachten, wil vier weken op vakantie. De werkgever geeft daar geen toestemming voor. Hij mag wel twee weken op vakantie: van 6 tot en met 19 augustus. Op 20 augustus constateert de operationeel manager dat de...
Robotisering leidt vaak tot meer banen
3 maanden
Het inzetten van robots in de industrie en bij onderzoeksinstellingen leidt vaak tot nieuwe banen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het CBS bij bedrijven in Nederland met tien of meer werkzame personen. De resultaten van het onderzoek staan in contrast met de vaak geuite vrees dat robots banen … Het bericht Robotisering leidt vaak tot meer banen verscheen eerst op ORnet.
Laat je bestuurder eens links liggen
3 maanden
‘De verhouding met de bestuurder moet zeker ook op de agenda komen,’ zei de voorzitter van de ondernemingsraad tegen de trainer. Door Hans van den Hurk Die laatste was zojuist, ter voorbereiding van de training, de or-vergadering binnengelopen. ‘OK,’ zei de trainer. ‘Maar hoezo? Ik dacht dat … Het bericht Laat je bestuurder eens links liggen verscheen eerst op ORnet.
Download: 5 praktijkvragen over de transitievergoeding
3 maanden
Met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) verandert de regeling over de transitievergoeding. Werknemers krijgen vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding, ook tijdens de proeftijd. En vanaf 1 januari 2020 gelden er andere rekenregels. In deze whitepaper beantwoordt arbeidsrechtsadvocaat Maarten van Gelderen de 5 meest gestelde vragen over de nieuwe transitievergoeding. Vragen waar HR vaak mee zit: Hoe wordt de transitievergoeding berekend bij ultrakorte dienstverbanden? Hoe bereken...
ANNA 3 september 2001 – 17 oktober 2014
3 maanden
Jij op de fiets op weg naar school, de man in de auto onderweg naar zijn werk. En toen was je niet meer hier. Opeens. Weg. Sinds jouw vertrek van deze wereld zijn er vijf jaar voorbij lieve Anna. Vijf jaar, tienduizend kaarsjes, ontelbaar veel tranen. Wat heb ik geleerd in die vijf … Het bericht ANNA 3 september 2001 – 17 oktober 2014 verscheen eerst op ORnet.
Veranderingen in het functiegebouw
3 maanden
Onze organisatie is in verandering. De or vraagt al sinds februari om een formatieoverzicht op functieniveau, om eventuele veranderingen in het functiegebouw te kunnen volgen. De bestuurder wil alleen het aantal fte per locatie verstrekken. Is dit correct volgens de WOR? De ondernemer moet, op … Het bericht Veranderingen in het functiegebouw verscheen eerst op ORnet.
Instemmingsrecht en plaspauzes
3 maanden
Heeft de ondernemingsraad zijn instemming terecht onthouden aan een nieuwe werktijdenregeling voor buschauffeurs? Keolis wenst voor haar buschauffeurs een nieuwe werktijdenregeling in te voeren. Daarin worden vertrek- en aankomsttijden per bushalte, pauzes en andere onderbrekingen geregeld. De … Het bericht Instemmingsrecht en plaspauzes verscheen eerst op ORnet.
Meest onverwachte gevaarlijkste beroepen. Signalen voor HR?
3 maanden
Van kappers tot serveerders, deze beroepen staan wonderbaarlijk op de lijst van de gevaarlijkste beroepen. Dit kan zelfs het verzuimpercentage verhogen. Het CBS heeft een lijst gepubliceerd van de beroepen waarbij het vaakst gevaarlijk werk gedaan moet worden, dus met kans op ongevallen en letsel. Dit leidt in sommige gevallen ook tot verzuim. Groepen waarvan we het verwachten als elektriciens, voedselwerkende beroepen (bijv. slagers), tuinders, akkerbouwers en veetelers staan op die lijst....
Genomineerden Driehoek 3D Trofee bekend
3 maanden
De Alliantie Medezeggenschap & Governance (AMG) heeft drie organisaties genomineerd voor de Driehoek 3D Trofee 2019/2020. Dat zijn Unilever Nederland, de Volksbank en Vitens. De trofee is een prijs voor organisaties die robuust en inhoudelijk overleg voeren tussen de (centrale) ondernemingsraad … Het bericht Genomineerden Driehoek 3D Trofee bekend verscheen eerst op ORnet.
Helft van de Nederlandse werknemers solliciteert onder werktijd
3 maanden
Werkend Nederland solliciteert actief tijdens kantooruren, en heeft vooral behoefte aan meer uitdaging en meer loon. Een goede employee experience kan organisaties hierbij helpen. Het zoeken van vacatures, motivatiebrieven schrijven en het maken van sollicitatieafspraken. Hier is werkend Nederland actief mee onder werktijd, blijkt uit onderzoek van XpertHR onder 1038 werknemers. De belangrijkste reden om de zoektocht naar een nieuwe baan te starten is de behoefte aan meer uitdaging (64%) en...

Pagina's

Abonneren op or