or

617 nieuwsberichten gevonden
Download: Hoe ziet de ketenregeling eruit na invoering van de WAB?
2 maanden
De opeenvolging van tijdelijke contracten, de zogenaamde ketenbepaling of ketenregeling, wordt met ingang van 1 januari 2020 verruimd. Nu is het mogelijk om aansluitend drie tijdelijke contracten in twee jaar aan te gaan. Dit worden drie contracten in drie jaar. In deze whitepaper leest u wat er verandert en per wanneer. Om het overzichtelijk te maken vindt u in de poster hoe de situatie nu is, wat de nieuwe situatie wordt en vanaf wanneer dit geldt.  Download de whitepaper   Meer lezen...
Werkgever verplicht slapend dienstverband van werknemer op te zeggen?
2 maanden
Een zieke werkneemster die bijna met pensioenontslag gaat, spant een kort geding aan tegen haar werkgever. Ze wil dat die haar arbeidsovereenkomst beëindigt omdat ze anders de transitievergoeding misloopt. Wat oordeelt de rechter over dit slapend dienstverband en aankomend pensioen? Wat eraan voorafging Een receptioniste die al 35 jaar in dienst is bij haar werkgever, is sinds 2015 arbeidsongeschikt vanwege een progressieve ziekte. Er is geen zicht op herstel. Ze krijgt per 1 augustus 2017 een...
Nieuwe ketenregeling: waarom HR en de lijn meer flexibiliteit willen
2 maanden
Medewerkers zekerheid bieden door een vast contract aan te bieden na twee tijdelijke contracten? Daar zaten tot nu toe veel haken en ogen aan. Per 1 januari a.s. verandert de ketenregeling door de inwerkingtreding van de WAB. Advocate Steffie Schepers ging de veranderingen langs in een XpertHR College. De ketenregeling bepaalt wanneer elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd overgaan in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Het doel is dat na verloop van tijd voor...
Dictatuur van de minderheid (2)
2 maanden
Het is voor een columnist altijd fijn als de columns gelezen worden. Immers is het doel van een column het aanzwengelen van een maatschappelijke discussie en dan is het lezen van de column door velen een fijn begin. Op 30 juli publiceerde ORnet.nl mijn column Dictatuur van de minderheid over de … Het bericht Dictatuur van de minderheid (2) verscheen eerst op ORnet.
Waak over de cao en mis geen kansen
2 maanden
Elke ondernemingsraad heeft de plicht om naleving van de cao en arbeidswetgeving te bewaken en te bevorderen. Meestal verdiept de or zich er pas in als er over dergelijke zaken overlegd moet worden. Begrijpelijk, maar daarmee kunnen wel kansen worden gemist. Door Tineke de … Het bericht Waak over de cao en mis geen kansen verscheen eerst op ORnet.
‘HR ziet vaak als eerste het belang van diversiteit’
2 maanden
HR is vaak een pionier als het gaat om diversiteit. Dat merkt Karima el Bouchtaoui die overheden, culturele instellingen en bedrijven advies geeft op dit gebied. ‘Het gevaar is wel dat HR een roepende in de woestijn kan zijn.’ Karima el Bouchtaoui Druk heeft diversiteits-adviseur Karima el Bouchtaoui het zeker. ‘Ik heb er net weer een baan bij’, mailt ze, nadat ze heeft verteld over een adviesproject bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daar geeft ze...
Gemiddelde pensioenleeftijd snel gestegen naar 65 jaar
2 maanden
Nederlanders stoppen de laatste jaren steeds later met werken. Vorig jaar steeg de gemiddelde pensioenleeftijd naar 65 jaar. In 2006 was de gemiddelde pensioenleeftijd nog 61 jaar, daarna is de pensioenleeftijd onafgebroken gestegen. Laagopgeleide werknemers gaan later met pensioen dan … Het bericht Gemiddelde pensioenleeftijd snel gestegen naar 65 jaar verscheen eerst op ORnet.
Beroepsrecht bij primaat van de politiek
2 maanden
Een gemeente mag de ondernemingsraad advies vragen bij besluiten die onder het primaat van de politiek vallen. Geeft dat de or ook beroepsrecht? Drie gemeenten en een provincie overleggen sinds 2011 over de vorming van een Shared Service Center (SSC). In 2013 ontvangen de betrokken … Het bericht Beroepsrecht bij primaat van de politiek verscheen eerst op ORnet.
In 5 stappen een effectiever beoordelingsgesprek voeren
2 maanden
Beoordelingsgesprekken zouden minder bijdragen aan het verbeteren van de prestaties van medewerkers en het behalen van organisatiedoelen. Daarom horen we al enige tijd veel over het afschaffen ervan. Waarom draagt een beoordelingsgesprek eigenlijk niet bij aan het behalen van doelen? En waarom hebben medewerkers meestal een negatief gevoel bij het idee van een beoordelingsgesprek? De bekende beoordelingscyclus Een beoordelingscyclus is bedoeld om inzichtelijk te krijgen of een medewerker goed...
Termijn ontvangst notulen
2 maanden
Binnen hoeveel tijd moet de ondernemingsraad de notulen ontvangen van een overleg? De termijn waarbinnen een verslag beschikbaar moet zijn, is niet wettelijk geregeld. Artikel 23a, zesde lid, van de WOR geeft aan dat gezamenlijk afspraken worden gemaakt over onder meer het verslag. Duidelijk … Het bericht Termijn ontvangst notulen verscheen eerst op ORnet.
Ziekteverzuim is vaak het gevolg van privéstress
2 maanden
Problemen en stress in de privésfeer blijken vaak de oorzaak van ziekteverzuim. Bijna twee derde van de werknemers (64%) meldde zich in de afgelopen vijf jaar ziek vanwege privéstress. Hoewel de privéproblemen vaak merkbaar zijn op de werkvloer, denken leidinggevenden vaak ten onrechte dat deze … Het bericht Ziekteverzuim is vaak het gevolg van privéstress verscheen eerst op ORnet.
Moeten alle managers ook een coach zijn?
2 maanden
Managers worden steeds meer geacht om een coachende rol aan te nemen ten opzichte van hun medewerkers. Vaak is de manager niet langer meer de baas en krijgen medewerkers steeds meer vrijheid om hun eigen inbreng te leveren en zichzelf te ontwikkelen. Maar waar komt deze beweging eigenlijk vandaan? En kan iedere manager een goede coach zijn? Om te beginnen is het goed om te weten wat het verschil is tussen managen en coachen: Managen: volgens het woordenboek betekent managen de baas zijn en...
Doe mee aan onderzoek Arbo voor de or
2 maanden
Zoals onlangs nog in het nieuws was, is de naleving van de arboregels bij veel organisaties niet op orde. De ondernemingsraad speelt een belangrijke rol bij verschillende aspecten van het arbobeleid, zoals bij de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E), de preventiemedewerker en de … Het bericht Doe mee aan onderzoek Arbo voor de or verscheen eerst op ORnet.
Overleggen: volgens Van Gaal of juist Cruijffiaans?
2 maanden
Een goede voorbereiding is het halve werk. Je als ondernemingsraad voorbereiden op het overleg met de bestuurder kan echter op verschillende manieren. We pikken twee tegengestelde benaderingen uit: het scenario-denken van Van Gaal versus het improviseren volgens Cruijff. Door Rob Kusters Je … Het bericht Overleggen: volgens Van Gaal of juist Cruijffiaans? verscheen eerst op ORnet.
Robotisering
2 maanden
Robot Harry die de directeur vervangt in de overlegvergadering met de ondernemingsraad. Hij weet álles van het bedrijf en heeft zelfs geleerd om goed te luisteren en te onderhandelen. De directeur heeft een conferencecall met andere directeuren wereldwijd en dat ging echt even voor. En hij heeft de … Het bericht Robotisering verscheen eerst op ORnet.
HR start massaal met de WAB na prikkelende inzichten
2 maanden
De ketenregeling wordt minder knellend, werknemers bouwen vanaf dag één transitievergoeding op en oproepkrachten hoeven niet meer bij een last-minute oproep te verschijnen. Advocate Steffie Schepers gaf prikkelende informatie tijdens haar XpertHR College over de ins en outs van de WAB. Steffie Schepers Met de Wet Arbeidsmarkt in Balans in aantocht, wordt de kloof tussen vaste en flexibele arbeid kleiner per 1 januari 2020. Daarbij wordt het ontslagrecht versoepeld en de regels voor het opbouwen...
Wil je meer jongeren in je or? Spreek ze aan in hun eigen taal
2 maanden
Ondernemingsraden (en bestuurders) breken zich het hoofd over hoe ze jongeren kunnen interesseren voor medezeggenschapswerk in hun organisatie. Justine Feitsma heeft daar namens MZ LAB wel ideeën over. 'Jongeren gaan ervan uit dat je voor or-werk allerlei cursussen moet volgen. 'Doei', denken ze dan … Het bericht Wil je meer jongeren in je or? Spreek ze aan in hun eigen taal verscheen eerst op ORnet.
Or XS4ALL zet enquêterecht in bij conflict met KPN
2 maanden
De ondernemingsraad van XS4ALL sommeert moederbedrijf KPN maatregelen te nemen om het voortbestaan van de internetprovider te garanderen. Gebeurt dat niet, dan overweegt de or het enquêterecht in te zetten, met een mogelijk diepgaand onderzoek bij KPN als gevolg. De or verwijt KPN ‘wanbeleid en … Het bericht Or XS4ALL zet enquêterecht in bij conflict met KPN verscheen eerst op ORnet.
Werknemer blijkt toch ongeschikt voor functie. Wanneer geldt ontslag?
2 maanden
Ontbinden doordat iemand ongeschikt is voor de functie komt zelden voor. Daar is een goede dossieropbouw voor nodig. Had de werkgever hier zijn ontslagdossier op orde? Wat eraan voorafging Een laborante is in dienst van een landelijke screeningsorganisatie. De kern van haar functie is het zelfstandig uitvoeren van mammografieën en voorscreening doen in het kader van bevolkingsonderzoek. Dat gebeurt op basis van landelijke richtlijnen. Een landelijke organisatie ziet toe op de naleving van die...
‘HR moet alert blijven op loonverschillen’
2 maanden
Geen HR zal vrouwen minder willen belonen. Maar de loonkloof is een feit, dus gaat er iets mis, zegt Lilianne Ploumen, Tweede Kamerlid van de PvdA. De voormalige minister maakt zich sterk voor een wet die bedrijven verplicht gelijke beloning zelf aan te tonen. En zij raadt HR aan in de laatste fase van de loononderhandeling alert te blijven. Volgens een enquête over salarisgelijkheid en diversiteit van XpertHR Actueel zegt 77 procent van de ondervraagden dat alle werknemers in Nederland...
Menzis op de vingers getikt voor slapend dienstverband
2 maanden
Zorgverzekeraar Menzis moet een blijvend arbeidsongeschikte werkneemster een transitievergoeding betalen van ruim 45.000 euro. Menzis hield de vrouw tegen haar wil in dienst. Met dit zogeheten slapend dienstverband probeerde Menzis de transitievergoeding te omzeilen. Dat is in strijd met goed … Het bericht Menzis op de vingers getikt voor slapend dienstverband verscheen eerst op ORnet.
Wat zijn regelingen precies?
2 maanden
De ondernemingsraad wordt om instemming gevraagd met betrekking tot een aantal regelingen. Wat zijn regelingen precies? Onder de werking van WOR artikel 27, eerste lid, vallen besluiten van algemene strekking. Dat wil zeggen, regelingen of voorzieningen die herhaald kunnen worden toegepast en die … Het bericht Wat zijn regelingen precies? verscheen eerst op ORnet.
Medewerkers als firewall tegen hackers: zo pak je dat aan
2 maanden
Ieder jaar wordt er meer geld besteedt aan beveiligingssoftware en toch stijgt het aantal beveiligingsincidenten door hackers. De reden? Veel IT’ers vergeten hun collega’s! 9 van de 10 incidenten begint met een phishing mail of menselijke inschattingsfout. Daarom is het belangrijk dat HR zich bezighoudt met de digitale weerbaarheid van medewerkers. Lees de gastblog van Cyber Security-specialist Jelle Wieringa. Jelle Wieringa Waar IT-afdelingen dagelijks bezig zijn met technologische oplossingen...
Wijzigingsbesluit en instemmingsrecht or
2 maanden
De ondernemingsraad heeft een instemmingsrecht voor besluiten tot wijziging van bijvoorbeeld een vakantie- en verlofregeling en arbeids- en rusttijdenregeling. Wanneer gaat het om zo’n wijzigingsbesluit? De ondernemingsraad van een vervoersbedrijf vond dat sprake was geweest van een … Het bericht Wijzigingsbesluit en instemmingsrecht or verscheen eerst op ORnet.
Dictatuur van de minderheid
2 maanden
Het is na jaren onderhandelen toch gelukt. Er is een pensioenakkoord! Werkgevers en werknemers hebben met het kabinet afspraken gemaakt over onder andere de AOW-leeftijd, pensioen bij zware beroepen en (vreemd genoeg) een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp-ers. Dit pensioenakkoord … Het bericht Dictatuur van de minderheid verscheen eerst op ORnet.
Beter functioneren als team
2 maanden
Insights Discovery is een instrument dat goed bruikbaar is voor het verbeteren van de effectiviteit van de ondernemingsraad. Met dit model begrijp je de gedragsvoorkeuren van de or-leden en hoe die voorkeuren werken in het functioneren als team. Vervolgens kun je gericht bijsturen en de … Het bericht Beter functioneren als team verscheen eerst op ORnet.
Hoe HR-analytics de HR-wereld (kan) veranderen
2 maanden
De leuke kanten van digitale HR en Analytics voor zowel de liefhebber als de angsthaas staan speciaal voor u op een rij. Bekijk de whitepaper van HR-Analytics-expert Erik van Vulpen, zodat óók u stappen kunt maken met HR Analytics.  Digital HR en Analytics zijn termen die het hart van veel HR-professionals sneller laten kloppen. Maar bij de meesten klopt het hart sneller omdat het angstzweet ze uitbreekt en ze denken: ‘ik houd niet van cijfertjes!’ Geen zorgen: Download de whitepaper  ...
Verlof voor ouders met ernstig zieke kinderen financieel niet haalbaar
2 maanden
Verschillende organisaties hebben onderzoek gedaan naar ouders met een kind dat kanker heeft. Hieruit blijkt kort gezegd dat de mogelijkheden om verlof op te nemen veel te beperkt zijn én financieel niet haalbaar. Schrijnend! Bijna de helft (48%) van de ouders met een ernstig ziek kind meldt zich ziek bij de werkgever. Verlof Ouders met een ziek kind en een werkgever hebben aanspraak op de volgende verlofregelingen: Calamiteitenverlof. Dit verlof is volledig doorbetaald. Het mag worden...
‘Pensioenakkoord gaat werkgevers veel geld kosten, overleg met or’
2 maanden
De in het pensioenakkoord afgesproken vaste pensioenpremie voor alle leeftijden kan werkgevers veel geld gaan kosten. De kostenpost zal groter zijn naarmate het personeelsbestand jonger is. Veel werkgevers lijken zich niet bewust te zijn van dit nadeel, zo waarschuwen pensioenexperts. Zij adviseren … Het bericht ‘Pensioenakkoord gaat werkgevers veel geld kosten, overleg met or’ verscheen eerst op ORnet.
Een slim scholingsplan voor de or in 5 stappen
2 maanden
Slechts een kwart van de ondernemingsraden gebruikt het wettelijke scholingsrecht volledig. Een slim scholingsplan kan helpen om dat te verbeteren. Daar hebben de ondernemingsraad en ook de bestuurder veel baat bij. Door Marianne den Boef Een ondernemingsraad is vaak drukbezet. Overleggen, … Het bericht Een slim scholingsplan voor de or in 5 stappen verscheen eerst op ORnet.

Pagina's

Abonneren op or