or

783 nieuwsberichten gevonden
Hoe krijgen we meer beweging in de lonen?
3 maanden
Dat de lonen steviger omhoog moeten dan in de afgelopen 20 jaar wordt breed gedragen. Dat zou goed kunnen ten aanzien van een andere FNV-eis: het minimumloon naar 14 euro. Hoogleraar Job Hoogendoorn vertelt hoe.  Minimumloon naar 14 euro? Het wettelijk minimumloon werd in 1969 ingevoerd en bestaat dit jaar dus 50 jaar. Sinds april van dit jaar voert FNV actie voor een minimumloon van 14 euro per uur.  Dat oogt nogal ambitieus omdat het minimumloon op dit moment 9,82 euro bedraagt. Het gaat dus...
Download: 5 praktijkvragen over de ketenregeling
3 maanden
De nieuwe ketenregeling, die met intreding van de WAB per 1 januari 2020 geldt, brengt zowel veranderingen als veel vragen met zich mee. Hierbij 5 praktijkvragen van professionals over deze regeling. Advocate Steffie Schepers sprak tijdens het XpertHR College over de nieuwe ketenregeling na ingang van de WAB. (HR-)professionals stelden diverse vragen, die zij in deze whitepaper beantwoordt: Hoe wordt de grens van twaalf gewerkte uren per week berekend voor de uitzondering van de ketenregeling...
Onder de 1 miljoen
3 maanden
‘De grootste vakbond van Nederland, FNV, is onder de symbolische grens van één miljoen leden gezakt. Vooral jonge mensen van onder de 35 jaar blijken maar lastig bij de vakbond te betrekken. Dat roept de vraag op: hoe relevant is de vakbond nog?' Dit las ik recent op nu.nl. De vraag over de … Het bericht Onder de 1 miljoen verscheen eerst op ORnet.
Uitbreiding adviesrecht bij faillissement
3 maanden
Volgens het huidige recht is de regelgeving rond overgang van onderneming niet van toepassing in geval van een faillissement. Het wetsvoorstel Wet overgang van onderneming in faillissement (Wet Ovo) brengt hierin mogelijk verandering. In dit wetsvoorstel wordt beoogd dat in beginsel alle … Het bericht Uitbreiding adviesrecht bij faillissement verscheen eerst op ORnet.
Mobiel van de zaak
3 maanden
Omdat de organisatie haar telefonievoorziening vernieuwt krijgen alle medewerkers een mobiel toestel, voor zakelijk en privé- gebruik. Er is een eigen bijdrage die varieert per gekozen toestel en er zal een bruikleenovereenkomst ter ondertekening worden voorgelegd. Gaat het hier om een personele … Het bericht Mobiel van de zaak verscheen eerst op ORnet.
Succesfactoren bij vernieuwing van medezeggenschap
3 maanden
Waar aan vernieuwing van de medezeggenschap wordt gewerkt, groeit in het algemeen de betrokkenheid. Een duidelijke visie en steun van bestuurder en achterban vormen een belangrijke basis. Over de succes- en faalfactoren bij vernieuwing. En hoe de ondernemingsraad de regie kan nemen. Door Frank … Het bericht Succesfactoren bij vernieuwing van medezeggenschap verscheen eerst op ORnet.
Talent inzetten én talentmanagement vraagt moed van HR
3 maanden
Veel mensen op LinkedIn nemen ons mee in een actueel probleem. Hebben we de moed om ons eigen talent te gebruiken? Hebben organisaties de moed om verschillende talenten binnen een organisatie aan te trekken, te herkennen en in te zetten? Lees meer over de organisatie van talentmanagement en hoe het gaat lukken. Ruimte voor talent? Ik scroll door de berichten op LinkedIn. Een bericht start met: ‘Hey, voormalige docenten, wat blijkt, ik tel toch wel mee!’ in een post van Sümer Șen. Hij heeft...
Advocaat-generaal: slapend dienstverband in strijd met goed werkgeverschap
3 maanden
Een werkgever mag een werknemer niet in een ‘slapend dienstverband’ houden om zo geen transitievergoeding te hoeven betalen. Dat is in strijd met goed werkgeverschap, zo luidt het advies dat de advocaat-generaal onlangs heeft gegeven aan de Hoge Raad. Een Limburgse rechter stelde prejudiciële vragen aan de Hoge Raad om duidelijk te krijgen hoe de regels moeten worden uitgelegd. De advocaat-generaal heeft nu advies gegeven aan de Hoge Raad over het mogelijke antwoord. De Hoge Raad...
De nieuwe regels voor oproepkrachten in 2020
3 maanden
Per 1 januari 2020 veranderen de regels voor oproepkrachten en payrollmedewerkers, als gevolg van de Wet arbeidsmarkt in balans. Zo worden werkgevers verplicht oproepkrachten elk jaar een aanbod te doen voor een arbeidscontract met een vast aantal uren. Dat heeft ook betrekking op … Het bericht De nieuwe regels voor oproepkrachten in 2020 verscheen eerst op ORnet.
Wijzigingen in uitvoeringsregels bedrijfseconomisch ontslag
3 maanden
De uitvoeringsregels van UWV bij ontslag om bedrijfseconomische redenen zijn op een aantal onderdelen aangepast. Deze regels gelden vanaf 1 oktober 2019. In de uitvoeringsregels van het UWV staat hoe werkgevers moeten omgaan met bedrijfseconomisch ontslag. Sinds het verschijnen van de regels in 2018 zijn er enkele aanpassingen gedaan. Daarom geldt vanaf 1 oktober 2019 geldt de nieuwe versie. Wat brengt de nieuwe versie? Een vooruitblik op de wijzigingen. Bedrijfsonderdeel De Hoge Raad heeft in...
De overgang moet op agenda duurzame inzetbaarheid
3 maanden
Van alle 1,8 miljoen werkende vrouwen in de overgang in Nederland heeft 80% last van overgangsklachten. Die kunnen zo ernstig zijn dat ze de inzetbaarheid op het werk beïnvloeden. Tijd voor een nieuw agendapunt voor de ondernemingsraad: de overgang, in het kader van duurzame inzetbaarheid. Door … Het bericht De overgang moet op agenda duurzame inzetbaarheid verscheen eerst op ORnet.
Werkgever aansprakelijk voor schade na val op ijsbaan?
3 maanden
Een docent valt op het ijs tijdens het begeleiden van een activiteit voor studenten. Hij loopt hersenletsel op en stelt zijn werkgever aansprakelijk voor de schade die hij lijdt. De werkgever vindt dat hij heeft voldaan aan zijn zorgplicht. Nadat de kantonrechter de vorderingen van de werknemer heeft toegewezen, is het de beurt aan het hof om deze zaak in hoger beroep te beoordelen. Wat eraan voorafging Een mentor en docent bij een ROC gaat mee als begeleider van een schaatsactiviteit voor...
KPN overwoog verkoop XS4All, actiecomité start eigen provider
4 maanden
KPN heeft in de afgelopen maanden overwogen XS4All te verkopen. Het actiecomité 'XS4All moet blijven' werd door KPN-CEO Maximo Ibarra in juni nog toegestaan twee investeerders aan te brengen, terwijl KPN al in januari had aangegeven XS4All te willen integreren. Nu KPN het integratieplan definitief … Het bericht KPN overwoog verkoop XS4All, actiecomité start eigen provider verscheen eerst op ORnet.
Or heeft aanzienlijke kans van slagen bij rechter
4 maanden
De ondernemingsraad die in het geval van een geschil met de werkgever de gang naar de Ondernemingskamer maakt, heeft een gemiddelde slagingskans van bijna 43%. Dat blijkt uit onderzoek op basis van het boek ’40 jaar rechtspraak Ondernemingskamer over adviesrecht’. De onderzoekers zien dat als een … Het bericht Or heeft aanzienlijke kans van slagen bij rechter verscheen eerst op ORnet.
Quiz: wanneer is een onderwerp instemmingsplichtig?
4 maanden
Bij welk onderwerp geldt het instemmingsrecht? Als de bestuurder instemming vraagt, is het gemakkelijk. Maar wat doet de ondernemingsraad als er een personele regeling wordt gewijzigd en de bestuurder vraagt geen instemming? Test je kennis met de quiz in dit artikel. Door Norbert Laane De quiz … Het bericht Quiz: wanneer is een onderwerp instemmingsplichtig? verscheen eerst op ORnet.
Employee experience: tips voor een wow-ervaring
4 maanden
Een functioneringsgesprek in de vorm van een spel, een smaakvol ingerichte werkplek of een survivalpakket voor nieuwe medewerkers. Het zijn allemaal manieren om het werkplezier te vergroten. Veertig procent van de deelnemers aan het XpertHR College over Employee Experience van consultant Heleen Mes is er al actief mee bezig. Daar staat tegenover dat bijna de helft van de ondervraagden (merendeels HR-professionals) zich aan het oriënteren is of nog geen actie heeft ondernomen. ‘Employee...
Miljoenennota 2020: belangrijke maatregelen voor HR
4 maanden
Wat heeft het kabinet voor 2020 in petto voor de arbeidsmarkt? Arbeidsjurist Edith van Schie bekeek de miljoenennota, het belastingplan en de begroting van SZW en selecteerde de belangrijkste zaken voor HR. De Miljoenennota en het Belastingplan 2020 zijn officieel gepresenteerd op Prinsjesdag. De meeste plannen voor het nieuwe jaar die interessant zijn voor HR, waren al bekend. Toch is het altijd handig om de belangrijkste wijzigingen bij elkaar te hebben. Lees in deze whitepaper meer over:...
Structuurregeling vergt nieuwe feiten
4 maanden
In het kader van een adviestraject in 2017 over herfinanciering, stelt de ondernemingsraad als voorwaarde dat de ondernemer de structuurregeling moet gaan toepassen. Terecht of niet? Dit houdt onder andere in dat er een raad van commissarissen moet komen met ten minste in de wet geregelde … Het bericht Structuurregeling vergt nieuwe feiten verscheen eerst op ORnet.
Scholing is geen verlof
4 maanden
Mag je als lid van de ondernemingsraad de vijf scholingsdagen per jaar ook opvoeren als verlofdagen, waarbij je die dagen gebruikt om jezelf over medezeggenschapsactualiteiten op de hoogte te stellen? Artikel 18, lid 2 van de WOR stelt dat de werkgever verplicht is om, in samenspraak met de … Het bericht Scholing is geen verlof verscheen eerst op ORnet.
De or-skills van de toekomst: gedurfd onafhankelijk
4 maanden
Welke competenties heb je als lid van de ondernemingsraad nodig in de moderne, complexe  medezeggenschap? Lef, tikje brutaal, of waarde-gedreven … Dit artikel komt op zeven future skills, onder de paraplu ‘gedurfd onafhankelijk’. Door Isaäk Mol De personeelskern van Jacques Cornelis van Marken … Het bericht De or-skills van de toekomst: gedurfd onafhankelijk verscheen eerst op ORnet.
‘Knellende’ werkkostenregeling wordt versoepeld
4 maanden
Volgens het op Prinsjesdag gepresenteerde Belastingplan 2020 wordt de werkkostenregeling (wkr) versoepeld en verruimd. Het kabinet komt daarmee tegemoet aan bezwaren van werkgevers over de vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers. Vooral in het mkb worden de huidige regels als knellend … Het bericht ‘Knellende’ werkkostenregeling wordt versoepeld verscheen eerst op ORnet.
De boom
4 maanden
Het werken aan succes en geluk wordt nogal eens vergeleken met een grote, sterke boom. Een grote boom heeft sterke wortels nodig. Zijn houvast in de grond. Voor een or-lid zijn dit de kernwaarden. Vragen als: Wat is ons bestaansrecht, waartoe zijn wij op aarde. De visie bekeken door een bril. Het … Het bericht De boom verscheen eerst op ORnet.
Wanneer is een proeftijd in strijd met cao-bepalingen?
4 maanden
Een werkgever spreekt mondeling een proeftijdsbeding af en bevestigt die pas schriftelijk na de indiensttreding. Als de werknemer in de proeftijd wordt ontslagen, beroept hij zich op nietigheid van het beding. Volgens hem is de proeftijd in strijd met de cao-bepalingen overeengekomen en daarom nietig. Wat oordeelt de rechter? Wat eraan voorafging Een 54-jarige chauffeur start op 27 januari 2019 bij een werkgever op een contract voor bepaalde tijd. Op zijn arbeidsovereenkomst is de cao...
Hoe een werkomgeving vol regels en processen wantrouwen uitstraalt
4 maanden
Vertrouwen is een belangrijk element om een aantrekkelijke werkgever te zijn en te blijven voor een nieuwe generatie werknemers. Maar hoe zorg je ervoor dat het een onderdeel wordt van je bedrijfscultuur? Waarom is vertrouwen zo belangrijk Het realiseren van een cultuur van vertrouwen op de werkvloer is veel meer dan een ‘feel-good ding’. Onderzoek toont aan dat onderling vertrouwen zeer nauw gerelateerd is aan de prestaties van een team. Zo zorgt het voor meer betrokkenheid, hogere...
KPN zet inlijving XS4All door, or beraadt zich op stappen
4 maanden
De directies van KPN en XS4All zetten het plan door om het merk XS4All op te heffen en de internetprovider samen te voegen met KPN. Dat heeft directeur Jörg Kramer van XS4All donderdagochtend gemeld aan de medewerkers en de ondernemingsraad van XS4All. De or vindt het besluit ‘onverantwoord’ en … Het bericht KPN zet inlijving XS4All door, or beraadt zich op stappen verscheen eerst op ORnet.
‘Met employee experience zet de organisatie werknemers op één’
4 maanden
Welk effect heeft een goede employee experience op een organisatie? En welke stappen neemt HR wanneer dit proces ingericht moet worden? Expert Heleen Mes legt het u uit tijdens het XpertHR College. ‘Haal en houd mensen binnen door medewerkers een betere beleving te geven.’ Heleen Mes, Employee Experience-expert Heleen Mes bereikte als HR-directeur met twee organisaties een top 10-positie als Beste Werkgever NL, geeft Employee Experience...
3 vragen over het inzetten van HR Analytics
4 maanden
Wat kun je als HR doen om data en analyes zo goed mogelijk in te zetten? Hierbij drie vragen én antwoorden over HR Analytics. 1. Hoe kun je gegevens van de medewerkerstevredenheidsonderzoek zonder te koppelen aan een individu meenemen in een model? De methode die we voor deze analyse gebruiken draait om teams. De vuistregel is dat deze teams uit minimaal zeven personen bestaan, zodat je het niet op individueel niveau terug kunt herleiden. Uiteraard heb je hiervoor wel een organisatie nodig van...
Verdeling van bevoegdheden medezeggenschap
4 maanden
Aan de ondernemingsraad komt advies- en instemmingsrecht toe op grond van artikel 25 en 27 WOR. Wanneer is een individuele or bevoegd om, ten aanzien van een voorgenomen besluit, zijn rechten uit te oefenen wanneer de onderneming op meerdere lagen medezeggenschap kent? Op de Rijnstraat 8 te Den … Het bericht Verdeling van bevoegdheden medezeggenschap verscheen eerst op ORnet.
Prinsjesdag 2019: de highlights voor HR
4 maanden
De Miljoenennota en het Belastingplan 2020 zijn officieel gepresenteerd op Prinsjesdag. Hierbij de highlights voor HR op een rij. Mensen aan het werk krijgen en houden Het kabinet wil het aantrekkelijker maken om (meer) te gaan werken. Het gaat goed met de Nederlandse economie, waardoor ministers extra willen investeren in de arbeidsmarkt. Zo maakt het kabinet voor 2020-2021 53 miljoen euro vrij om mensen met een beperking te helpen bij het vinden van een baan. Ook worden de regels rondom de...
Maastricht ging te ver met spionage or-mail
4 maanden
De gemeente Maastricht ging te ver door mailboxen van leden van de ondernemingsraad te laten bespioneren door een extern detectivebureau. Dat zei de kantonrechter in Maastricht dinsdag in wat de Maastrichtse spionageaffaire is gaan heten. Or-voorzitter Helga Krapels stelde na de uitspraak … Het bericht Maastricht ging te ver met spionage or-mail verscheen eerst op ORnet.

Pagina's

Abonneren op or