or

675 nieuwsberichten gevonden
Or Amsterdamse brandweer stapt op
4 maanden
De ondernemingsraad (or) van de brandweer Amsterdam stopt ermee. Het besluit tot opheffing is genomen omdat er volgens de voorzitter geen progressie is geboekt in het vertrouwen tussen de korpsleiding en de or. De or heeft een brief geschreven aan de medewerkers van de brandweer … Het bericht Or Amsterdamse brandweer stapt op verscheen eerst op ORnet.
Mag ik werknemers hun rookpauzes afnemen?
4 maanden
Mag ik de rokers binnen mijn bedrijf die nu een rookruimte hebben en regelmatig rookpauzes nemen die privileges afnemen? Ja, dat mag. Maar dat moet dan wel zorgvuldig gebeuren. Instructierecht Een werkgever heeft instructierecht. Dat betekent dat hij vrij is om de werkwijzen, procedures en regels in zijn bedrijf te bepalen, zolang die maar redelijk zijn. Regels over roken en niet-roken binnen een bedrijf vallen ook onder dit instructierecht, maar daarbij moet de werkgever zich wel houden aan de...
Naast heffing ook bonusregeling in nieuwe banenafspraak
4 maanden
Werkgevers die te weinig mensen met een arbeidsbeperking in dienst hebben, staat straks een boete van € 5.000 per baan te wachten. Anderzijds stelt staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken) bedrijven met meer arbeidsbeperkten in dienst een bonus in het vooruitzicht. Van Ark informeert de Tweede … Het bericht Naast heffing ook bonusregeling in nieuwe banenafspraak verscheen eerst op ORnet.
Justitie verdeeld over vervolging klokkenluider WODC
4 maanden
De ambtenaren van het ministerie van Justitie en Veiligheid zijn sterk verdeeld over het strafrechtelijk onderzoek naar bronnen binnen het ministerie die vertrouwelijke informatie hebben gelekt over onderzoeksinstituut WODC. Dat blijkt uit een brief van de ondernemingsraad (or). Anderhalf jaar … Het bericht Justitie verdeeld over vervolging klokkenluider WODC verscheen eerst op ORnet.
Poster: de veranderingen van de WAB op een rij
4 maanden
De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) bevat een pakket aan maatregelen om de verschillen tussen vast werk en flexwerk te verkleinen. Wat gaat er veranderen ten opzichte van de huidige situatie? Om het overzichtelijk te maken vindt u in de poster hoe de situatie nu is, wat de nieuwe situatie wordt en vanaf wanneer dit geldt.  Download de poster   Meer lezen over de WAB: Is werken met oproepkrachten straks onmogelijk? Compensatie transitievergoeding voor mkb’ers op komst Het bericht...
Instelling or en de grens van 50 werknemers
4 maanden
Is het aantal van 50 werknemers een vast gegeven voor de instelling van een ondernemingsraad? En hoe zit het met flexibele tijdelijke contracten? Wanneer een organisatie 50 medewerkers heeft (in de onderneming werkzame personen), moet de bestuurder een ondernemingsraad instellen. Personeel dat … Het bericht Instelling or en de grens van 50 werknemers verscheen eerst op ORnet.
5 tips om de beste werkplek te zijn voor werknemers
4 maanden
Wat is het succes achter een goed HR-beleid en het bieden van een goede werkplek voor werknemers? Top teams in de ranglijst van ‘Best Workplaces’ van Nederland geven u vijf gouden tips. 1. Communiceer regelmatig met medewerkers Uitvaartverzekeraar en -verzorger DELA is bekroond tot ‘Best Large Workplace‘ en hun basis is communicatie. ‘Het belangrijkst is dat mensen veel met hun teamleden en leidinggevende praten. Bespreek in dit soort gesprekken de ontwikkelingen en...
Wat helpt jonge medewerkers met keuzestress?
4 maanden
Een derde van de wereldwijde beroepsbevolking bestaat uit millennials. Deze groep heeft te maken met een grenzeloos aanbod van mogelijkheden waaruit het soms moeilijk is te kiezen. Hoe kunt u als HR jonge medewerkers ondersteunen als ze keuzestress hebben en over hun twijfels willen praten? Casus De 26-jarige Rosita is nog maar kort in vaste dienst. Ze heeft het naar haar zin en werkt samen met fijne collega’s. Een paar maanden geleden zag ze een vacature die haar aandacht trok. ‘Ik werd...
Universiteit moet schade vergoeden na onzorgvuldige sollicitatieprocedure
4 maanden
Een universiteit die achter de rug van een sollicitant om referenties opvroeg, handelde onrechtmatig. De organisatie moet de sollicitant een schadevergoeding betalen. Hoe komt de rechtbank tot dit oordeel?  Wat eraan voorafging Een wetenschapper solliciteert bij een universiteit als hoogleraar. Hij wordt gevraagd om drie referenten op te geven. Op de sollicitatieprocedure is NVP-sollicitatiecode van toepassing, de universiteit heeft zichzelf aan die code verbonden. In deze code staat onder meer...
Kies niet automatisch voor een or-lid als secretaris
4 maanden
Het or-werk wordt steeds complexer. Kies daarom niet automatisch voor een or-lid als secretaris. Het mag anders: een freelance ambtelijk secretaris, de uitvoering van het secretariaat bij niet-or-leden of extern. Als de medezeggenschap maar goed gemanaged wordt. Daar heeft de bestuurder ook belang … Het bericht Kies niet automatisch voor een or-lid als secretaris verscheen eerst op ORnet.
Wangedrag van or-lid of niet?
4 maanden
Op verzoek van zowel de ondernemer als de ondernemingsraad heeft de kantonrechter in eerste aanleg een or-lid uitgesloten van de werkzaamheden van de ondernemingsraad, op grond van artikel 13 Wor. In hoger beroep oordeelt het Gerechtshof anders. Bij de vraag of sprake is van een ernstige … Het bericht Wangedrag van or-lid of niet? verscheen eerst op ORnet.
Spreek met stijl en verdubbel je impact
4 maanden
‘Ja dat is een goed idee! Gaan we doen!’ Hoe krijg je het voor elkaar dat de bestuurder dit zegt over jouw voorstel? Door af te stemmen, je woorden zó kiezen dat ze aansluiten bij de bestuurder en je boodschap onvermijdelijk lijkt. Dat is de truc. Door Isaäk Mol Voor dat afstemmen bestaan … Het bericht Spreek met stijl en verdubbel je impact verscheen eerst op ORnet.
De Mantel der Liefde
4 maanden
Ik schrijf deze column een ochtend later dan gepland. Gisteren lukte het me namelijk niet. Ik had een mantelzorgdag. Mijn schoonvader moest, voor eventuele verlenging van zijn rijbewijs, zijn rijvaardigheid laten testen. Vanwege de lange wachttijden bij het CBR mocht hij niet meer zelf naar de … Het bericht De Mantel der Liefde verscheen eerst op ORnet.
‘Nieuwe AOW-regels vragen om maatwerk pensioen’
4 maanden
De Eerste Kamer is dinsdagavond in grote meerderheid akkoord gegaan met de minder snelle verhoging van de AOW-leeftijd. De Vakcentrale voor Professionals wijst werkgevers en werknemers op de arbeidsrechtelijke gevolgen van de nieuwe AOW-regels. Zo kan het zijn dat het pensioen eerder moet worden … Het bericht ‘Nieuwe AOW-regels vragen om maatwerk pensioen’ verscheen eerst op ORnet.
Te laat voor or-verkiezingen?
4 maanden
Als ondernemingsraad hebben we in ons reglement een termijn ingesteld waarin iemand zich kan aanmelden als kandidaat. Voor de komende verkiezingen zijn er voldoende kandidaten om deze door te laten gaan, maar een kandidaat heeft zich één dag te laat aangemeld. Mag deze persoon nog meedoen met de … Het bericht Te laat voor or-verkiezingen? verscheen eerst op ORnet.
Vind in 7 stappen de beste aanbieder voor preventief medisch onderzoek
4 maanden
Ben je op zoek naar aanbieder om een preventief medisch onderzoek (PMO) uit te voeren? Deze korte checklist geeft je houvast waar je op kunt letten bij het zoeken naar de juiste PMO-aanbieder. Het liefst wil je dat de uitslag de medewerker in beweging zet om met zijn of haar eigen gezondheid aan de slag te gaan.  Er zijn veel aspecten waar je rekening mee moet houden bij het zoeken naar een PMO-aanbieder. Zijn er speciale risico’s waar naar gekeken moet worden? Wat is je budget? Wat wil je dat...
Meest gemaakte fouten bij het inrichten van de nieuwe HR-cyclus
4 maanden
De traditionele HR-cyclus gaat op de schop en organisaties schaffen het beoordelingsgesprek af. Medewerkers zijn namelijk ontevreden over de klassieke jaarcyclus en willen meer aandacht voor groei en ontwikkeling. Toch blijkt het in de praktijk vaak niet eenvoudig te zijn om deze switch te maken. Waar moet je nou op letten als je deze ontwikkelstap gaat maken? 1. Stoppen met beoordelen, maar je stopt niet Een verandering is lastig, daar weten wij alles van. Je wil de gesprekken op een andere...
Zo kan de or invloed krijgen op veranderstrategieën
4 maanden
Organisaties ondergaan voortdurend veranderingen. Voor de ondernemingsraad is het van belang om inzicht te verkrijgen in de veranderstrategie. Inzicht in de verschillende soorten veranderstrategieën is handig om te kunnen discussiëren over de risico’s. Zo kan de or de slaagkans van de verandering … Het bericht Zo kan de or invloed krijgen op veranderstrategieën verscheen eerst op ORnet.
WOR actueel: pvt en pensioen
4 maanden
Eerder besprak ik de versterking van de positie van de ondernemingsraad in grote ondernemingen wat betreft beloningen. Dit artikel behandelt de uitbreiding van bevoegdheden van de personeelsvergadering en personeelsvertegenwoordiging in kleine ondernemingen inzake de arbeidsvoorwaarde … Het bericht WOR actueel: pvt en pensioen verscheen eerst op ORnet.
Cao-akkoord gemeenten, genoeg tijd voor Wnra
4 maanden
Er is een principe-akkoord gesloten over de nieuwe Cao Gemeenten. Na volgens de bonden moeizame onderhandelingen is er een cao met een looptijd van 24 maanden. Dat geeft de gemeenten tijd en rust om de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) te implementeren, zo stelt de Vereniging … Het bericht Cao-akkoord gemeenten, genoeg tijd voor Wnra verscheen eerst op ORnet.
Opwelling of welbewuste actie: ontslag nemen door overspannenheid
4 maanden
Een advocate neemt kort na haar zwangerschapsverlof ontslag. Ze komt daar drie weken later weer op terug. Wilde zij werkelijk de arbeidsovereenkomst beëindigen of was er sprake van een opwelling, veroorzaakt door een beginnende overspannenheid? Wat eraan voorafging Een advocate komt op 1 november 2018 na haar bevallingsverlof en een vakantie weer op kantoor. Nog diezelfde dag zegt ze haar arbeidsovereenkomst bij de personeelsmanager op tegen 1 januari 2019. Na het weekend brengt ze ook haar...
Welke privacyregels gelden bij ziekmeldingen?
4 maanden
De AVG leidde bij veel werkgevers tot vragen, waaronder over de privacyregels bij ziekmeldingen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft daarom uitleg. Duur van het verzuim In feite komt deze uitleg van de privacyregels er op neer dat een werkgever alleen aan een werknemer die zich ziek meldt mag vragen hoe lang de werknemer denkt dat het ziekteverzuim zal duren. Diagnose en/of behandeling De werkgever mag niet aan de werknemer vragen wat hij heeft of welke diagnose hij van de...
Communicatiestijlen voor de or
4 maanden
Een ondernemingsraad bestaat uit mensen die allemaal een eigen stijl van communiceren hebben. De een houdt zich in, de ander uit zich meer. Iemand neemt ruimte terwijl een ander juist ruimte geeft. Welke stijlen zijn effectief en welke niet? Een goede communicatie is cruciaal om de effectiviteit … Het bericht Communicatiestijlen voor de or verscheen eerst op ORnet.
‘Stevige’ CO2-heffing voor vervuilende bedrijven
4 maanden
Grote bedrijven in Nederland krijgen vanaf 2021 te maken met een CO2-heffing die kan oplopen tot 150 euro per ton in 2030. Bedrijven die onder een bepaald maximum aan CO2-uitstoot blijven hoeven de heffing niet te betalen. Dat voorstel maakt deel uit van het klimaatakkoord dat vrijdag wordt … Het bericht ‘Stevige’ CO2-heffing voor vervuilende bedrijven verscheen eerst op ORnet.
Vertrouwenspersoon: instemmingsplichtig
4 maanden
Wat is de rol van de ondernemingsraad bij externe vertrouwenspersonen? Bedrijven zijn volgens de Arbowet verplicht om hun werknemers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting (PSA), en daarover beleid te voeren. Onderdeel van dat beleid kan zijn een vertrouwenspersoon aanwijzen, bij wie … Het bericht Vertrouwenspersoon: instemmingsplichtig verscheen eerst op ORnet.
Afspraak is afspraak
4 maanden
Mag de werkgever na een fusie afwijken van de afspraak met de ondernemingsraad om over te gaan naar eenhoofdig bestuur? De stichtingen Volksbond Amsterdam, Streetcornerwork en Projecten Streetcornerwork fuseren bestuurlijk. Met de ondernemingsraad is onder meer afgesproken dat gestart wordt met … Het bericht Afspraak is afspraak verscheen eerst op ORnet.
Effectiever overleg na vernieuwing medezeggenschap
4 maanden
In het veld van de medezeggenschap bestaat veel belangstelling voor vernieuwing. Een onderzoek op initiatief van de SER brengt aan het licht wat er verandert. Duidelijk is dat het betrekken van deskundige medewerkers kan leiden tot effectiever overleg tussen de ondernemingsraad en de … Het bericht Effectiever overleg na vernieuwing medezeggenschap verscheen eerst op ORnet.
Wat doet de or om op te vallen?
4 maanden
Het belangrijkste machtsmiddel van de ondernemingsraad is niet de WOR, maar de steun van de achterban! De or moet zich zich dan wel kunnen beroepen op een sterke band met de achterban. Daar ligt vaak een probleem. Het lukt menig or niet goed om op te vallen. Hoe kun je dat verbeteren? Door Frank … Het bericht Wat doet de or om op te vallen? verscheen eerst op ORnet.
Verschil tussen vast en flex wordt veel kleiner
4 maanden
De buitensporige groei van flexibele arbeid in Nederland komt voor een groot deel door een flink kostenverschil tussen zzp-werk en het vaste contract. Deze en andere verschillen tussen contractvormen moeten worden verkleind. Een eerste stap is er al, in de vorm van een aangekondigd minimumtarief … Het bericht Verschil tussen vast en flex wordt veel kleiner verscheen eerst op ORnet.
4 vragen over werken bij warm weer
5 maanden
Wat kun je als werkgever of HR doen om het je medewerkers zo aangenaam mogelijk te maken bij warm weer? Hierbij vier vragen én antwoorden. 1. Wie lopen er risico bij werken in warm weer? Extra last van warmte kunnen hebben: zwangeren, mensen met longaandoeningen (cara), mensen met hartaandoeningen en personen die medicijnen tegen hoge bloeddruk gebruiken kunnen extra last van warmte hebben. Bij warmte loopt het concentratievermogen terug waardoor ongevalskansen toenemen. Dit kan nadelig zijn in...

Pagina's

Abonneren op or